Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес Опорний коспект по темі «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес»

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Аналіз графіка №1 1 вид - рецептивний легке 1Б. Аналіз графіка і рота з першим початком термодинаміки.
2. Характеристика процесів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення характеристик ізопроцесів з точки зору енергії, яка в ньому відбувається(ЗНО 2014).
3. Питома теплоємність 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Визначення питомої теплоємності гелію за сталої температури.
4. Ізобарний процес №1 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Визначення кількості теплоти, яку отримав газ в ізобарному процесі.
5. Ізобарний процес № 2 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення зміни внутрішньої енергії невідомого газу.
6. Ідеальний газ 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення роботи ідеального газу.
7. Зміна енергії 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пошук загальної зміни енергії в двох послідовних процесах.
8. Невідомий газ 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення невідомого газу за заданими параметрами.
9. Гелій під поршнем №1 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пошук питомої теплоємності гелію за сталого тиску.
10. Гелій під поршнем №2 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Визначення кінцевої температури в ізобарному процесі з гелієм.
11. Зміна температури 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Визначення зміни температури в ізобарному процесі(ЗНО 2018).
12. Аналіз графіка №2 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Визначення кількості теплоти за графіком.
13. Різниця теплоємностей 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Визначення різниці питомих теплоємностей для заданого газу.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Молекулярний азот Інший легке 1Б. Визначення зміни внутрішньої енергії через формулу теплоти.
2. Два процеси Інший легке 1Б. Теоретичне питання на засвоєння матеріалу по запису першого закону термодинаміки(ЗНО 2016).
3. Робота над газом Інший легке 1Б. Задача на визначення зміни внутрішньої енергії газу.
4. Внутрішня енергія повітря Інший середнє 2Б. Визначення внутрішньої енергії повітря за заданими параметрами.
5. Послідовні процеси Інший середнє 2Б. Визначення роботи кисню при двох послідовних процесах над ним.
6. Кількість теплоти неону Інший важке 4Б. Визначення кількості теплоти, яку необхідно передати газу, щоб відбулись відповідні зміни.
7. Внутрішня енергія азоту Інший важке 3Б. Визначення зміни внутрішньої енергії багатоатомного газу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» №1 00:45:00 середнє 14Б. Тренування з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» середнього рівня.
2. Тренування з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» №2 00:45:00 середнє 13Б. Тренування з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» середнього рівня.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» №1 01:00:00 важке 22Б. Домашня з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» складного рівня.
2. Домашня робота з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» №2 01:00:00 важке 19Б. Тренування з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес»складного рівня.
3. Перевірочна робота з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес» 02:00:00 важке 41Б. Перевірочна з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес»складного рівня.