Добування алкінів:
 • під час термічного розкладу метану (піролізу) етин є проміжним продуктом. Реакція відбувається при нагріванні 1500 °С:
2CH4C2H2+3H2;
 • у промисловості та лабораторії етин добувають з кальцій карбіду CaC2 (структурна формула — CaC/C\):
CaC2+2H2OCHCH+Ca(OH)2
 
Кальцій карбід утворюється у результаті взаємодії негашеного вапна з вуглецем:
 
CaO+3CCaC2+CO2
 
 • алкіни добувають з дигалогенпохідних, які містять галогени біля двої сусідніх атомів карбону. Реакція відбувається у спиртовому розчині:
CH2ClCH2Cl+2KOHCHCH+2KCl+2H2O;
 
 • алкіни добувають дегідруванням алкенів та алканів:
CH3CH3CHCH+2H2;CH2=CH2CHCH+H2.
 
Застосування алкінів
  
З алкінів добувають чимало різних продуктів. Проте, найбільше застосування має етин (ецетилен):
 • оскільки етин при згорянні виділяє велику кількість теплоти, його використовують для газового різання та зварювання металів;
 • етин використовують для добування оцтової кислоти;
 • з етину добувають етанол;
 • з етину добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас та каучуків;
 • етин є сировиною для добування інших органічних сполук;
 • хлоропохідні етину використовують, як розчинники;
 • етин та його похідні використовують для виробництва барвників, лаків, ліків, тощо.