Добування алкенів:
  • крекінг алканів:
C5H12пентанC2H4етен+C3H8пропан;
  • у промисловості алкени добувають шляхом переробки нафтопродуктів реакцією дегідрування:
C2H6етанC2H4етен+H2;
  • у лабораторних умовах алкени добувають дегідратацією спиртів у присутності концентрованої сульфатної кислоти:
C2H5OHt°,H2SO4C2H4+H2O.
 
Застосування алкенів:
  
  • поліетилен і поліпропілен використовують у виробництві пластмас; 
  • з етену добувають етанол, який у подальшому використовують у виробництві інших речовин (барвників, ліків, тощо);
  • етен використовують для прискорення достигання фруктів і овочів;
  • \(1\), \(2\) —дихлороетан є розчинником і засобом знищення шкідників сільськогосподарських культур;
  • хлороетан застосовують для анестезії.