Одержання алканів:
  • газоподібні алкани (метан — бутан) входять до складу природного газу. Рідкі і тверді алкани містяться у нафті;
  • алкани можна отримати гідруванням ненасичених вуглеводнів (алкенів та алкінів):
CH2=CHCH3+H2CH3CH2CH3;
 
CHCH+2H2CH3CH3;
 
  • метан та інші алкани отримують реакцією між воднем і вугіллям за наявності каталізатора (Ni, \(500\)°С):
C+2H2Ni,t°CH4.
 
Ця реакція має промислове значення. При високих температурі та тиску, наявності каталізатору у надлишку водню утворюється суміш вуглеводнів (синтетичний бензин).
 
Застосування алканів:
  • завдяки великій теплоті, що виділяється внаслідок згоряння алканів, вони використовуються як паливо у побуті та промисловості.;
  • гомологи метану є складниками бензину та гасу;
  • з алканів отримують різні хімічні речовини: водень, ацетилен, формальдегід, спирти, кислоти, мила, мийні засоби, лаки, емалі, різноманітні синтетичні продукти;
  • хлорометан використовують у холодильних установках, оскільки випаровуючись, він вбирає багато теплоти;
  • хлоропохідні алканів використовують як розчинники, у медицині, при виробництві лаків і фарб, тощо.