Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Макро-, мікро-, та ультрамікроелементи у живих організмах Представлено теоретичні відомості про макро-, мікро-, та ультрамікроелементи у живих організмах.
2. Біологічне значення металічних макроелементів Представлено теоретичні відомості про біологічне значення металічних елементів.
3. Біологічне значення металічних мікро- та ультрамікроелементів Представлено теоретичні відомості про біологічне значення металічних елементів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Критерії поділу хімічних елементів за умістом у складі живих організмів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно зазначити критерій віднесення хімічних елементів до макро-, мікро- та ультрамікроелементів.
2. Відповідність між умістом елементів та приналежністю до макро-, мікро-, та ультрамікроелементів 1 вид - рецептивний легке 3Б. Необхідно встановити відповідність між умістом елементів у живих організмах та приналежністю до макро-, мікро-, та ультрамікроелементів.
3. Визначення металічних елементів, уміст яких в організмі людини є найменшим 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати металічні елементи, уміст яких в організмі людини є найменшим.
4. Визначення назв металічних макроелементів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назву хімічного металічного елемента, який належить до макроелементів.
5. Визначення назв металічних мікроелементів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назву хімічного металічного елемента, який належить до мікроелементів.
6. Визначення назв металічних ультрамікроелементів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назву хімічного металічного елемента, який належить до ультрамікроелементів.
7. Відповідність між елементами та приналежністю до макро-, мікро-, та ультрамікроелементів 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Необхідно встановити відповідність між назвами хімічних елементів та приналежністю до макро-, мікро- та ультрамікроелементів.
8. Група металічних макроелементів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати групу металічних елементів, що належать до макроелементів.
9. Група металічних мікроелементів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати групу елементів, що належать до металічних мікроелементів.
10. Визначення характеристики зазначених металічних макроелементів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику зазначеного металічного макроелемента, обравши із запропонованих варіантів.
11. Відповідність між назвою металічного макроелемента та його характеристикою 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно установити відповідність між назвою металічного макроелемента та його характеристикою.