Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Типи кристалічних ґраток хімічних речовин Викладено матеріал про будову різних типів кристалічних ґраток, про залежність фізичних властивостей речовин від типу ґратки.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Характеристика зазначеного типу кристалічної ґратки 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити характеристику зазначеного типу кристалічної ґратки.
2. Визначення типу кристалічної ґратки за характеристикою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити тип кристалічної ґратки за характеристикою.
3. Визначення кристалічної ґратки за типом зв'язоку у речовині 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити тип кристалічної ґратки за відомим видом хімічного зв'язку в речовині.
4. Тип ґратки за формулою та назвою речовини 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити тип кристалічної ґратки за формулою і назвою речовини.
5. Визначення частинок, які містяться у вузлах кристалічної ґратки за назвою речовини 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити вид частинок у вузлах кристалічної решітки за назвою речовини.
6. Визначення частинок, які містяться у вузлах кристалічної ґратки за формулою речовини 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити вид частинок, які містяться у вузлах кристалічної ґратки за формулою речовини.
7. Визначення типу кристалічної ґратки за формулою речовини 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити тип кристалічної ґратки за формулою речовини.
8. Формули сполук з металічними кристалічними ґратками 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити формули сполук з металічною кристалічною ґраткою.
9. Формули сполук з йонними кристалічними ґратками 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити формули сполук з йонною кристалічною ґраткою.
10. Обери правильні твердження про кристалічні ґратки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильні твердження про кристалічні ґратки.
11. Визначення «зайвої» речовини за типом кристалічної ґратки 3 вид - аналіз середнє 2Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати речовину, яка за типом кристалічної ґратки відрізняється від усії інших.
12. Утворення кристалічних ґраток різних видів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Повторюється матеріал про умови утворення металічного, йонного і ковалентного зв'язків.
13. Оціни правильність тверджень про кристалічні ґратки 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про кристалічні ґратки хімічних речовин.
14. Порівняння металічних та йонних кристалічних ґраток 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно оцінити подібність та відмінність характеристик металічних та йонних кристалічних ґраток.
15. Порівняння молекулярних та металічних кристалічних ґраток 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно порівняти характеристики молекулярних та металічних кристалічних ґраток.
16. Формули сполук з молекулярними кристалічними ґратками 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити формули сполук з молекулярною кристалічною ґраткою.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Допиши речення про кристалічні ґратки Інший легке 3,5Б. Відпрацьовуються знання про будову і властивості речовин з різними типами кристалічних ґраток.
2. Формули сполук з атомними кристалічними ґратками Інший середнє 1Б. Необхідно визначити формули сполук з атомною кристалічною ґраткою.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Кристалічні ґратки» 00:30:00 середнє 9Б. Тренується уміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і властивостями речовини. Закріплюються теоретичні знання з теми. Відпрацьовується вміння співвідносити вид кристалічної ґратки і тип хімічного зв'язку у речовині.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Кристалічні ґратки» 00:30:00 середнє 8Б. Відпрацьовуються знання про будову і властивості різних типів кристалічних ґраток. Тренується уміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і властивостями речовини. Розвивається вміння порівнювати і встановлювати закономірності зміни властивостей.
2. Перевірна робота з теми «Кристалічні ґратки» 00:30:00 середнє 11,5Б. Перевіряються теоретичні знання по темі, вміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і назвою речовини, встановлювати послідовність зміни фізичних властивостей речовин.