Загальна характеристика галогенів
Галогени — елементи \(VIIA\) групи періодичної системи: Флуор F, Хлор Cl, Бром Br, Йод  I і Астат At.
 
Астат є радіоактивним елементом і зустрічається в природі рідко.

Всі галогени належать до неметалів.

В атомах галогенів на зовнішньому енергетичному рівні міститься по \(7\) електронів:
 
 F  +9)2)7
 
Cl  +17)2)8)7
 
Br  +35)2)8)18)7
 
I  +53)2)8)18)18)7
 
 Валентні електрони галогенів утворюють три електронні пари, а один електрон зовнішнього енергетичного рівня залишається неспареним.

Із зростанням порядкового номера від Флуору до Йоду збільшуються радіуси атомів, знижується їх електронегативність. Отже, неметалічні властивості галогенів по групі зверху вниз слабшають.

До завершення зовнішнього електронного шару атомам галогенів не вистачає лише одного електрона, тому для них найбільш характерною є ступінь окиснення \(-1\).
 
У Флуору електронегативність більша, ніж у інших елементів, і тому ступінь окиснення \(-1\) — його єдиний можливий ступінь окиснення у сполуках.

Атоми інших галогенів здатні також і віддавати валентні електрони, проявляючи при цьому позитивні ступені окислення \(+1\), \(+3\), \(+5\), \(+7\). Так, позитивні ступені окиснення атоми Хлору виявляють у сполуках з більш електронегативними Флуором, Оксигеном і Нітрогеном.

Галогени утворюють з металами сполуки з йонним зв'язком, а з іншими неметалами — сполуки з ковалентним полярним зв'язком.
Загальна характеристика простих речовин
Атоми галогенів з'єднуються попарно і утворюють двохатомні молекули: F2, Cl2, Br2, I2. Зв'язок в молекулах ковалентний неполярний, одинарний. Кристалічна ґратка — молекулярна. Тому у галогенів невисокі температури кипіння і плавлення. При нормальних умовах фтор є світло-жовтим газом, хлор — жовто-зелений газ, бром — червоно-коричнева рідина, йод — темно-фіолетові кристали.
фтор.jpg
Фтор
хлор.jpg  
Хлор
бром.jpg  
Бром
йод.jpg
Йод
 
Твердий йод при нагріванні легко сублімується (переходить у газоподібний стан і назад у твердий, не перетворюючись на рідину).
сублімація йоду.jpg
Сублімація йоду
  
У всіх галогенів — різкий неприємний запах, і вони дуже токсичні.

У ряду галогенів зі збільшенням відносної молекулярної маси зростають температури кипіння і плавлення, збільшується густина, більш інтенсивним стає забарвлення.

У воді галогени розчиняються погано.
хх
Фтор з водою вступає в хімічну реакцію і витісняє з неї кисень:
 
2F2+2H2O=4HF+O2.