1. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості

 2. Хімічні властивості та отримання неметалів

 3. Водень

 4. Галогени. Хлор та його сполуки

 5. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

 6. Сульфур. Сполуки Сульфуру

 7. Сульфуровмісні кислоти

 8. Нітроген. Азот

 9. Амоніак

 10. Нітратна кислота. Нітрати

 11. Фосфор

 12. Карбон

 13. Силіцій та його сполуки

 14. Розв'язання задач за рівняннями реакцій, якщо один з реагентів узято в надлишку

 15. Загальна характеристика та фізичні властивості металів

 16. Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів

 17. Лужні метали. Натрій. Натрій гідроксд. Луги

 18. Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид

 19. Алюміній та його сполуки

 20. Залізо та сполуки Феруму

 21. Середні солі

 22. Кислі та основні солі

 23. Якісні реакції на деякі йони

 24. Жорсткість води