Гідроген хлорид
Гідроген хлорид утворюється при взаємодії хлору з воднем:
 
H2+Cl2=t°2HCl.
 
Його можна також отримати дією концентрованої сульфатної кислоти на тверді хлориди:
 
H2SO4(к)+2NaCl=t°2HCl+Na2SO4.
 
Хімічний зв'язок у молекулі гідроген хлориду — ковалентний полярний: Hδ+Clδ. Він являє собою безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря. Гідроген хлорид дуже добре розчиняється у воді: в \(1\) об'ємі води розчиняється до \(500\) об'ємів гідроген хлориду.
Хлоридна кислота
Розчин гідроген хлориду у воді називається хлоридною, соляною або хлороводневою кислотою. Це безбарвна рідина з запахом. Максимальний уміст у ній гідроген хлориду становить \(37\) %. Хлоридна кислота належить до сильних одноосновних кислот з характерними для цих речовин властивостями.
 
Хлоридна кислота:
  • змінює забарвлення індикаторів;
  • взаємодіє з металами, розташованими у ряду активності до водню:
Fe+2HCl=H2+FeCl2;
  • взаємодіє з основними і амфотерними оксидами:
ZnO+2HCl=H2O+ZnCl2;
  • взаємодіє з основами і амфотерними гідроксидами:
KOH+HCl=H2O+KCl;
  • взаємодіє з солями, якщо продуктом реакції є газ, осад чи слабкий електроліт (з карбонатами, силікатами, сульфідами, розчинними солями аргентуму, тощо):
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2,
 
Na2S+2HCl=2NaCl+H2S,
 
AgNO3+HCl=HNO3+AgCl.
Хлориди
Більшість солей хлоридної кислоти добре розчиняються у воді. До нерозчинних належить аргентум хлорид. Він випадає у вигляді білого сирнистого осаду при взаємодії розчину аргентум нітрату з хлоридною кислотою або з розчинами хлоридів. Цю реакцію використовують, як якісну реакцію на йони Хлору. Коротке йонне рівняння:
 
Ag++Cl=AgCl.
 
аргентум хлорид.jpg