Фізичні властивості
Нітратна (азотна) кислота HNO3 — безбарвна рідина, з неприємним запахом, що димить на повітрі. При зберіганні на світлі вона розкладається і може забарвлюватися у жовтий колір за рахунок утворення бурого нітроген(\(IV\)) оксиду:
 
4HNO3=2H2O+4NO2+O2.
 
нітратна_кислота.jpg
 
Нітратна кислота змішується з водою у будь-яких співвідношеннях і у водному розчині повністю розпадається на йони:
 
HNO3H++NO3.
Загальні властивості кислот
Нітратна кислота реагує з основними і амфотерними оксидами і гідроксидами з утворенням нітратів:
 
CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,
 
Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O.
 
Нітратна кислота вступає в реакції обміну з солями інших кислот, якщо утворюється газ або осад:
 
CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2.
Особливі властивості
На відміну від інших кислот нітратна кислота реагує з більшістю металів, крім благородних.
 
Зверни увагу!
У реакціях нітратної кислоти з металами ніколи не утворюється водень.
  
Окисником в цих реакціях виступає атом Нітрогену кислотного залишку, тому продуктами реакції є сполуки Нітрогену в різних ступенях окиснення. Склад сполук залежить від активності металу і концентрації нітратної кислоти. Так, при взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю утворюється бурий нітроген(\(IV\)) оксид:
 
4HN+5O3+Cu0=Cu+2(NO3)2+2N+4O2+2H2O.
 
мідь з азотною.jpg
Мідь з концентрованою нітратною кислотою
  
При взаємодії розведеної нітратної кислоти з міддю продукт реакції — безбарвний нітроген(\(II\)) оксид:
 
8HN+5O3+3Cu0=3Cu+2(NO3)2+2N+2O+4H2O.
 
продукт відновлення азотної кислоти.jpg
 
Активніші метали можуть відновити нітратну кислоту д нітроген(\(I\)) оксиду, азоту або навіть до амоніаку:
 
 3Zn+8HNO3(30%)=3Zn(NO3)2+2NO+4H2O;4Zn+10HNO3(20%)=4Zn(NO3)2+N2O+5H2O;5Mg+12HNO3(10%)=5Mg(NO3)2+N2+6H2O;4Mg+10HNO3(3%)=4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O.
 
Зверни увагу!
Концентрована нітратна кислота пасивує залізо і алюміній.
На їх поверхні під дією концентрованої кислоти утворюється міцна плівка, яка захищає метал від подальшої реакції. Тому концентровану нітратну кислоту можна транспортувати у сталевих або алюмінієвих цистернах.
 
Отже, концентрована нітратна кислота:
 • не взаємодіє з Pt,Ir,Ru,Rh,Pd,Au, на холоді із Fe,Cr,Al;
 • з іншими важкими металами утворюється нітроген(\(IV\)) оксид NO2;
 • з лужними та лужноземельними металами утворюється нітроген(\(I\)) оксид N2O.
Розбавлена нітратна кислота:
 • з лужними та лужноземельними металами, а також з Fe,Zn утворюється амоніак (амоній нітрат);
 • з важкими металами утворюється нітроген(\(II\)) оксид \(NO\);
 • з \(Al\) s \(Mg\) утворюється нітроген(\(I\)) оксид N2O.
Нітратна кислота здатна окиснювати і інші неорганічні і органічні речовини. Органічні речовини можуть займатися при контакті з нітратною кислотою, і робота з нею вимагає акуратності й обережності.
Використання
Нітратна кислота використовується в промисловості для отримання:
 • мінеральних добрив,
 • ліків,
 • вибухових речовин,
 • пластмас,
 • барвників,
 • лаків.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / Олексій Григорович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — c. 126.