Складність:
00:08:00
1. Визначення формули селітри 1Б.
2. Загальна характеристика нітратної кислоти 1Б.
3. Відповідність між характеристиками і формулами сполук Нітрогену 3Б.
4. Реакції нітратної кислоти 1Б.
5. Визначення об'єму кисню у реакції розкладу нітрату лужного металу 2Б.
6. Склад суміші міді та купрум оксиду при дії концентрованої нітратної кислоти 3Б.