Солі є одними з найпоширеніших у земній корі сполук.
Солі в атмосфері Землі
Чисте повітря солей не містить. Проте, у реальних природних умовах в атмосферу Землі щорічно потрапляють мільйони тон пилу, що утворюється в результаті руйнування ґрунтового покриву, виверження вулканів, випаровування води з крапельок, що піднімаються з поверхні соляних озер, морів і океанів. Значну частину маси цього пилу утворюють саме солі: карбонати, хлориди, сульфати, тощо.
Солі в гідросфері
У природних водах солі містяться в розчиненому вигляді. В океанічній воді вміст розчинених речовин у середньому становить \(35\) г/л, причому з цього на частку натрій хлориду NaCl припадає близько \(27\) г/л. 
 
У водоймах, вода яких вважається прісною, солоність не перевищує \(0,1\) %. У цілому, крім хлоридів, природні води містять сульфати, гідрогенкарбонати, солі, які містять йони металічних елементів Натрій, Калій, Кальцій, Магній, та інші.
 
Наявність у воді солей кальцію і магнію зумовлює жорсткість води.
Солі в літосфері
Солі — найважливіша складова частина багатьох мінералів і гірських порід. Одними з найпоширеніших сполук є кальцій і магній карбонати. Вони складають основу мінералів кальциту CaCO3 та доломіту CaMg(CO3)2. Купрум(\(II\)) гідроксидкарбонат (CuOH)2CO3 утворює мінерал малахіт.
 
кальцит.jpg
доломит.jpg
малахит.jpg
Кальцит
Доломіт
Малахіт
 
Кальцій карбонат становить основу таких гірських порід, як крейда, мармур і вапняк.
 
mel-svojstva.jpg
Мрамор и кристаллический известняк.jpg
известняк.jpg
Крейда
Мармур
Вапняк
 
Сульфати є основною складовою частиною мінералу гіпсу CaSO42H2O, мірабіліту Na2SO410H2O, а калій нітрат KNO3  — чилійської селітри.
 
гипс.jpg
мирабилит.jpg
chilijskaja_belka.jpg
Гіпс
Мірабіліт
Чилійська селітра
 
Метали, хімічна активність яких є не дуже високою, зустрічаються в природі у вигляді сульфідів, наприклад пірит FeS2, галеніт PbS, сфалерит ZnS  і кіновар HgS.
 
пирит.jpg
галенит.jpg
киноварь.jpg
Пірит
Галеніт
Кіновар
 
Метали, які мають високу хімічну активність, найчастіше в природі зустрічаються у вигляді хлоридів. Наприклад, натрій хлорид NaCl утворює мінерал галіт і гірську породу, яка називається кам'яною сіллю, а калій хлорид KCl  утворює мінерал сильвін.
 
галит.jpg
каменная соль.jpg
сильвин.jpg
Галіт
Кам'яна сіль
Сильвін
Солі в біосфері
Солі містяться в організмах живих істот. Наприклад, солі Натрію і Калію містяться у цитоплазмі як тваринних, так і рослинних клітин. Кальцій ортофосфат Ca3(PO4)2 складає мінеральну основу кісткової тканини. Кальцій карбонат CaCO3  — головна мінеральна складова частина яєчної шкаралупи і перламутру, утворює раковини молюсків і перлини.