Силікатна (кремнієва) кислота H2SiO3 — дуже слабка, нерозчинна у воді кислота. Її отримують у вигляді драглистого осаду при дії сильних кислот на розчини силікатів:
 
Na2SiO3+2HCl=H2SiO3+2NaCl.
 
Силікатна кислота є настільки слабкою, що її можна витіснити з солей навіть карбонатною кислотою:
 
Na2SiO3+H2O+CO2=H2SiO3+Na2CO3.
 
натрій силікат.png
Натрій силікат + хлоридна кислота
 
Гелеподібний осад силікатної кислоти через деякий час стає густим і заповнює увесь об'єм посудини.
 
осад силікатної кислоти.gif
Осад силікатної кислоти, що загуснув
 
Особливості властивостей силікатної кислоти пояснюються її будовою. Силікатна кислота не має постійного складу, тому замість формули H2SiO3 інколи використовують запис SiO2nH2O. Кислота має полімерну будову:
 
силікатна кислота гратка.jpg
 
Силікатна кислота нестійка і при тривалому зберіганні або підвищеній температурі розкладається на воду і силіцій(\(IV\)) оксид:
 
H2SiO3=H2O+SiO2.
 
Силіцій(\(IV\)) оксид утворюється у вигляді пористої твердої речовини — силікагелю.
 
Силікатна кислота не розчиняється у воді, не дисоціює, не змінює забарвлення індикаторів. Як і всі кислоти, вона реагує з основними і амфотерними оксидами і гідроксидами. У результаті реакцій утворюються солі силікати (Na2SiO3, CaSiO3).
  
З силікатів розчинні лише солі лужних металів, і їх називають розчинним або рідким склом. Силікати натрію і калію входять до складу силікатного клею.
  
Концентровані розчини цих солей використовуються для просочення дерев'яних виробів і тканин з метою надання їм вогнетривких властивостей. При висиханні силікати утворюють склоподібний шар, який не пропускає воду, тому застосовуються і в якості водовідштовхувальних покриттів.
  
силікатний клей.jpg
 
У природі зустрічаються силікати і алюмосилікати. До них належать граніт, слюда, азбест, глина. Ця доступна сировина давно освоєна людиною і широко використовується у будівництві.

Глина легко формується, при спіканні стає твердою, тому вона застосовується для виготовлення керамічних виробів.
 
глиняний посуд.jpg
Глиняний посуд
 
фарфоровий посуд.jpg
Фарфоровий посуд
  
цегла.jpg  
Цегла керамічна
 
При нагріванні глини з вапняком отримують найважливіший будівельний матеріал — цемент.
 
цемент.jpg
Цемент