Складність:
00:08:00
1. Застосування природних сполук Силіцію 1Б.
2. Хімічний елемент або проста речовина 1Б.
3. Оціни правильність тверджень про Силіцій та його сполуки 2Б.
4. Перетворення сполук Силіцію 1Б.
5. Відповідність між формулами сполук та їх характеристиками 4Б.
6. Відповідність між сполукою і ступенем окиснення Нітрогену 4Б.
7. Маса силікатної кислоти у реакції двоосновної кислоти і калій силікату 2Б.