Сульфатна кислота
Сульфатна (сірчана) кислота H2SO4 — найважливіша сполука Сульфуру. Чиста сульфатна кислота являє собою безбарвну в'язку маслянисту рідину, яка майже у два рази важча за воду.

Сульфатна кислота необмежено змішується з водою. Розчинення сульфатної кислоти супроводжується сильним розігріванням розчину, і може відбуватися його розбризкування. Тому сульфатну кислоту розчиняють обережно: тонкою цівкою кислоту вливають у воду при постійному перемішуванні.
 
кислота у воду.jpg
 
Сульфатна кислота дуже гігроскопічною і використовується для осушення різних речовин.

Хімічні властивості сульфатної кислоти залежать від її концентрації.

Сульфатна кислота будь-якої концентрації реагує:
  • з основними і амфотерними оксидами і гідроксидами з утворенням солі і води:
H2SO4+CuO=CuSO4+H2O,
 
H2SO4+Zn(OH)2=ZnSO4+2H2O;
  • з солями, якщо утворюється газ чи нерозчинна речовина:
H2SO4+CaCO3=CaSO4+H2O+CO2,
 
H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl.
 
Розбавлена кислота реагує лише з металами, які розташовані у ряду активності до водню. В реакції утворюються сульфати і виділяється водень. Окисні властивості у цьому випадку виявляють атоми Гідрогену:
 
H2+1SO4+Zn0=Zn+2SO4+H20.
  
Концентрована кислота реагує:
  • з усіма металами, крім золота і платини, за рахунок сильних окисних властивостей атому Сульфуру:
2H2S+6O4+Cu0=Cu+2SO4+S+4O2+2H2O.
 
У реакціях з активними металами продуктами реакції можуть бути сульфур(\(IV\)) оксид, гідроген сульфід, або сірка.
 
Зверни увагу!
При низькій температурі сульфатна кислота пасивує залізо і алюміній і з ними не реагує.
  • З твердими солями інших кислот:
H2SO4(к)+2NaNO3(тв)=Na2SO4+2HNO3.
  • З багатьма органічними речовинами (відбувається обвуглювання цукру, паперу, деревини, тощо, оскільки віднімається вода):
сульфатна кислота.png
Солі сульфатної кислоти
Сульфатна кислота утворює два ряди солей. Середні солі називаються сульфатами (Na2SO4,CaSO4), а кислі — гідрогенсульфатами (NaHSO4,Ca(HSO4)2). 
 
Якісною реакцією на сульфатну кислоту і її солі є реакція з розчинними солями барію — випадає білий осад барій сульфату:
 
Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl,SO42+Ba2+=BaSO4.
Застосування
Сульфатна кислота — одна з найважливіших хімічних речовин. Вона використовується:
  • для отримання інших кислот;
  • для виробництва мінеральних добрив;
  • для очищення нафтопродуктів;
  • у свинцевих акумуляторах;
  • у виробництві миючих засобів, барвників, ліків.
Солі сульфатної кислоти також знаходять застосування. Мідний купорос CuSO45H2O використовується для боротьби із захворюваннями рослин, гіпс CaSO42H2O використовується в будівництві, барій сульфат BaSO4 — у медицині.