Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Гідроген, як хімічний елемент Представлено теоретичні відомості про Гідроген, як хімічний елемент.
2. Властивості водню Представлено теоретичні відомості про фізичні і хімічні властивості водню.
3. Отримання і застосування водню Представлено теоретичні відомості про отримання і застосування водню.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення відносної густини газу за воднем 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити відносну густину газу за воднем.
2. Визначення у скільки разів водень легший за газ 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити, у скільки разів водень є легшим за зазначений газ.
3. Визначення відносної молекулярної маси газу за відомою густиною за воднем 3 вид - аналіз легке 2Б. Необхідно встановити молекулярну масу газу за відомою густиною за воднем.
4. Визначення відносної густини за воднем за іншою відносною густиною 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно встановити відносну густину невідомого газу за воднем, за відомою ііншою відносною густиною.
5. Збільшення відносної густини за воднем у ряду 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно встановити відносні густини газів за воднем і розташувати речовини у порядку її зростання.
6. Правильні твердження про хімічні властивості водню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про хімічні властивості водню.
7. Сировина для отримання водню 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати речовини, які використовують для отримання водню у промисловості або в лабораторії, обравши із запропонованих варіантів.
8. Оціни правильність тверджень про водень 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про водень, обравши із запропонованих варіантів.
9. Ступені окиснення Гідрогену 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити формули сполук, у яких Гідроген проявляє зазначений ступінь окиснення.
10. Реакції взаємодії водню з галогенами 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії водню з галогенами.
11. Використання та отримання водню 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про використання та отримання водню.
12. Порівняння Гідрогену, галогенів і лужних металів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно порівняти характеристики Гідрогену, галогенів і лужних металів, обравши із запропонованих варіантів.
13. Визначення об'єму водню при взаємодії цинку і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який виділиться при взаємодії цинку вказаної маси з кислотою.
14. Визначення об'єму водню у реакції з галогеном 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм водню, який витратиться у результаті взаємодії з галогеном.
15. Визначення маси гідроген галогеніду реакції водню з галогеном 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу гідроген галогеніду, який утвориться під час хімічної реакції взаємодії водню з галогеном.
16. Атоми та йони Гідрогену 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику атомів та йонів Гідрогену.
17. Ряд речовин, які реагують з воднем 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати ряд, усі речовини якого реагують з воднем.
18. Визначення маси зразка водню 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити масу зразка водню за відомою кількістю атомів Протію, Дейтерію і Тритію, що входять до його складу.
19. Відносна атомна маса Гідрогену 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити відносну атомну масу Гідрогену, якщо відома кількість атомів Протію, Дейтерію і Тритію у зразку.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Оціни правильність тверджень про хімічні властивості водню Інший середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про хімічні властивості водню.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренировка по теме «Водень» 00:08:00 середнє 14Б. Закріпляються знання про будову атомів Гідрогену та властивості водню, способів його отримання та застосування.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашняя работа по теме «Водень» 00:15:00 середнє 14Б. Закріпляються знання про будову атомів Гідрогену та властивості водню, способів його отримання та застосування.
2. Проверочная работа по теме «Водень» 00:10:00 середнє 13Б. Перевіряються знання про будову атомів Гідрогену та властивості водню, способів його отримання та застосування.