Положення неметалічних елементів у Періодичній системі, особливості будови і властивостей їх атомів
У Періодичній системі неметалічні хімічні елементи займають правий верхній кут і містяться тільки у головних (\(А\)) групах.
 
таблиця_ме_неме_91_Asset 1.svg
 
В електронній оболонці атомів неметалів на зовнішньому енергетичному рівні, як правило, міститься від \(4\) до \(8\) електронів. Виняток становлять лише Гідроген \(H\), у якого в електронній оболонці атому взагалі тільки один електрон, Гелій \(He\) з двома електронами і Бор \(B\), у якого на зовнішньому енергетичному рівні є три електрони.
 
Радіуси атомів неметалів є меншими, ніж у металів того ж періоду, тому в силу близькості позитивно зарядженого ядра атому, неметали добре утримують свої валентні електрони (електрони зовнішнього енергетичного рівня).
 
Radiusi_atomov.gif
Характер зміни радіусів атомів хімічних елементів у періодах і в групах. Радіуси атомів неметалічних елементів є значно меншими, ніж радіуси атомів металічних елементів, що містяться у тому самому періоді. 
Головна відмінна властивість неметалів — це їх висока електронегативність, тобто здатність у хімічних сполуках притягувати електрони.
   
 REN_1.1.jpg
Величини відносних електронегативностей (ВЕН) деяких хімічних елементів (по Л. Полінгу). ВЕН неметалічних хімічних елементів (виділені червоним кольором) перевершує відповідну величину металічних хімічних елементів
 
Атоми неметалів здатні як приймати, так і віддавати електрони, отже хімічні речовини, що містять такі атоми, у ході перетворень можуть бути як окисниками, так і відновниками.