Властивості неметалічних простих речовин відрізняються великою різноманітністю. Власне кажучи, їх об'єднує лише те, що вони, як правило, не мають тих фізичних властивостей, які є типовими для металів, тобто не володіють характерним металічним блиском, ковкістю, пластичністю, високою тепло- і електропровідністю.
 
Агрегатний стан
 
Неметали при нормальних умовах можуть бути газоподібними, рідкими і твердими речовинами.
 
Газоподібними неметаллами є гелій \(He\), неон \(Ne\), аргон \(Ar\), криптон \(Kr\), ксенон \(Xe\) і радон \(Rn\). Їх називають інертними або благородними газами. Кожна «молекула» інертного газу складається лише з одного атому.
 
Такі хімічні елементи, як Гідроген \(H\), Оксиген \(O\), Нітроген \(N\), Хлор \(Cl\), Флуор \(F\) утворюють газоподібні речовини, що складаються з двохатомних молекул, відповідно — H2, O2, N2, Cl2, F2.
 
З неметалічних простих речовин при звичайних умовах рідиною є тільки бром, молекули якого є двоатомними Br2.
 
Інші неметалічні хімічні елементи при нормальних умовах є у твердому агрегатному стані. Наприклад, хімічний елемент Карбон утворює такі тверді речовини, як алмаз і графіт. Твердими є кристалічна сірка S8, фосфор червоний і фосфор білий P4, кристалічний йод I2.
 
Колір і блиск
  
Тільки деякі неметали на відміну від металів мають блиск. Наприклад, кристалічний йод, кремній і графіт не схожі на інші неметали —  вони мають блиск, що трохи нагадує блиск металів.
 
Якщо для переважної більшості металів характерний сріблясто-сірий або сріблясто-білий колір, то забарвлення неметалів дуже різноманітне. Білий колір має білий фосфор, червоний — червоний фосфор, жовтий — сірка і флуор, червоно-бурий — рідкий бром, жовто-зелений — хлор, фіолетовий колір мають пари йоду, синій — рідкий кисень, сірий — графіт і силіцій. Безбарвним є алмаз, забарвлення не мають також інертні гази, азот і водень.
 
red_phosphorus-1.JPG
white_phosphorus-5.jpg
Червоний фосфор
  
Білий фосфор
  
Brom_amp.jpg
chlorine.jpg
Бром
  
Хлор
  
I2sub.JPG
almaz.jpg
Йод
Алмаз
Неметали можуть перебувати у твердому, рідкому і газоподібному агрегатному стані.
  
Запах
  
Деякі неметали мають запах. Наприклад, різкий задушливий запах має озон O3, флуор F2 (при попаданні в органи дихання практично моментально руйнує тканини), хлор  Cl2, бром Br2 і йод I2.
 
Пластичність
  
Неметали у твердому агрегатному стані не є пластичними. Вони є крихкими.
 
Електро- і теплопровідність
  
Неметали, за винятком графіту, погано проводять тепло і практично не проводять електричний струм (є діелектриками).
Застосування неметалів
Оскільки властивості неметалів надзвичайно різноманітні, ці речовини мають широке застосування у різних галузях народного господарства.
  
Область застосування
Приклади
Промисловість
Такі неметали, як сірка \(S\), азот \(N_2\), фосфор \(P\) і хлор \(Cl_2\) використовуються як сировина для отримання кислот та іншої продукції.
Сірка \(S\) використовується як сировина у виробництві гум.
Сажа \(C\) служить пігментом у виробництві лаків і фарб, а також пігментом і наповнювачем у виробництві пластмас і гум.
ТранспортВодень \(H_2\) використовується як паливо. Важливо, що продукт згоряння цього палива не забруднює навколишнє середовище.
Сільське господарствоСірка \(S\) використовується як ефективний засіб боротьби зі шкідниками і хворобами рослин.
Медицина
Кисень \(O_2\) застосовують у тих випадках, коли у хворого ускладнене дихання.
Активоване вугілля \(C\) є майже у кожній домашній аптечці. Так само, як і спиртовий розчин йоду \(I_2\).
Мазі, до складу яких входить сірка \(S\), використовуються при лікуванні шкірних захворювань.
Рідкий азот \(N_2\) використовують не тільки для зберігання біологічного матеріалу, але й у косметичній медицині.
Підготовка водиДля дезінфекції води використовують хлор \(Cl_2\) і озон \(O_3\).
Отримання високих температурУ металургії і металообробці для того, щоб створити середовище з високою температурою, використовують кисень \(O_2\).
ПіротехнікаУ виробництві сірників і іншої піротехнічної продукції використовують сірку \(S\), фосфор \(P\) і вугілля \(C\).
Харчова промисловістьДля продовження терміну придатності харчових продуктів та для створення інертної атмосфери в упаковку закачується азот \(N_2\).