Залежно від типу орбіталі, яка останньою заповнюється, розрізняють s - елементи, p - елементи, d - елементи та f - елементи.
 
Якщо в атомі елемента останнім заповнюються s - підрівні, то це є s - елементи. Вони містяться у головних підгрупах І та ІІ груп: Літій, Берилій, Натрій, Берилій, Натрій, Магній, Калій, Кальцій, тощо. До s - елементів належить і Гелій.
Приклад:
електронні формули s - елемента Літію Li3
  
Li1.jpg          Li3)2)1          1s22s1
 
та Магнію Mg12:
 
Mg1.jpg          Mg12)2)8)2          1s22s22p63s2
  
У p - елементів відбувається заповнення p - підрівня. Це елементи головних підгруп III — VIII груп.
Приклад:
 
Бор B5:
 
B1.JPG          B5)2)3          1s22s22p1
 
Сульфур S16:
 
S1.JPGS16)2)8)6          1s22s22p63s23p4
 
d - елементи — це елементи побічних підгруп — у них відбувається заповнення d - підрівня: Скандій , Титан, Ванадій, Хром, Манган, тощо.
 
До f - елементів належать лантаноїди та актиноїди: Церій, Празеодим, Неодим, Прометій, Самарій, тощо.