Основні характеристики атомів хімічних елементів:
  • заряд ядра;
  • число електронних шарів;
  • число електронів на зовнішньому рівні;
  • радіус атома;
  • вища валентність у сполуках з Оксигеном;
  • валентність у летких сполуках з Гідрогеном;
  • здатність віддавати електрони;
  • здатність приймати електрони.
Заряд ядра атома хімічного елемента дорівнює порядковому номеру у періодичній таблиці. Він послідовно зростає від одного елемента до іншого.
 
Число електронних шарів дорівнює номеру періоду, до якого належить хімічний елемент.
 
Інші властивості змінюються періодично.
 
Число зовнішніх електронів є однаковим в елементів, що містяться в одній \(A\) групі (однакові для елементів однієї головної підгрупи) і співпадає з її номером. У періоді число зовнішніх електронів збільшується від \(1\) до \(8\).
 
Вищі валентності хімічних елементів в сполуках з Оксигеном, як правило, збігаються з номером групи, та в кожному періоді збільшуються.
 
Валентності в сполуках з Гідрогеном (для неметалічних елементів), навпаки, зменшуються і дорівнюють різниці \(8\) \(–\) № групи.
 
Радіуси атомів в кожному періоді зменшуються зліва на право, а в групі збільшуються зверху до низу.

Хімічні властивості атомів обумовлені їх здатністю віддавати електрони або їх приймати.
Здатність атомів віддавати валентні електрони
Чим більше радіус атома, тим слабше утримуються його зовнішні електрони. Тому здатність віддавати електрони посилюється в групах зверху до низу.

У малих періодах зі збільшенням зарядів ядер радіус атомів зменшується, а число електронів на зовнішньому рівні збільшується. Вони все сильніше притягуються до ядра і важче відриваються від атома.

Найлегше відриваються електрони від атомів лужних металів, особливо Франція.
  
Схематично посилення здатності віддавати електрони можна зобразити наступним чином:
  
Fr
 
Здатність атомів притягувати електрони
В елементах однієї групи ця здатність знижується зі збільшенням числа електронних шарів.

У періоді зі збільшенням заряду ядра радіус атома зменшується, число валентних електронів і їх притягування до ядра росте, і атомам все легше приєднувати додаткові електрони на зовнішній рівень.

Найбільш активно приймають електрони атоми галогену Флуору.

Зміна здатності приймати електрони показує схема:
 
 F
 
Інертні гази (елементи VIIIA групи) відрізняються від інших елементів за властивостями . Їх атоми мають заповнені зовнішні енергетичні рівні і тому не віддають і не приймають електрони.
 
Підведемо підсумки.
 
Закономірності зміни властивостей атомів
  
 Властивість
 У періоді
 У групі
 
Заряд ядра
  
 збільшується збільшується
 
 Радіус атома
 
 зменшується збільшується 
 Здатність віддавати електрони
 зменшується збільшується
 Число валентних електронів
збільшується  не змінюється
 Здатність приймати електрони
 збільшується  зменшується
Вища 
валентність в оксидах і гідроксидах
збільшується  не змінюється
Валентність в летких сполуках з Гідрогеном
 зменшується не змінюється