Згідно Періодичного закону головною характеристикою хімічного елемента є не відносна атомна маса, а заряд ядра його атома. Сучасне формулювання періодичного закону:
«Властивості хімічних елементів та їх сполуки перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер».
  
У періоді:
• поступово послаблюються металічні властивості простих речовин і посилюються неметалічні;
• вища валентність елементів за Оксигеном зростає від  IA (у лужних металічних елементів) до  IIA (у галогенів);
• валентність неметалічних елементів в летких сполуках з Гідрогеном зменшується від  IIIA до IA (у галогенів);
• властивості вищих оксидів і гідроксидів поступово змінюються від основних через амфотерні до кислотних.
 
Металічні властивості простих речовин
Металічні  властивості — здатність атомів віддавати електрони.
Саме наявністю вільних електронів пояснюються загальні фізичні властивості металів: висока електропровідність і теплопровідність, характерний металічний блиск, ковкість.

Металічні властивості посилюються в групах зверху вниз.

У кожній головній підгрупі найбільш виражені металічні властивості у елементів сьомого періоду.

У періодах зліва направо відбувається послаблення металічних властивостей.

У кожному періоді найсильніші металічні властивості у елементів IA групи, тобто у елементів лужних металів.
У періодах металічні властивості слабшають, а в групах — посилюються.
Зверни увагу!
Найсильніші металічні властивості проявляє Францій.
Неметалічні властивості простих речовин
Неметалічні властивості є протилежними металічним.
Неметалічні властивості — здатність атомів приймати електрони.
У групі зверху вниз неметалічні властивості слабшають.

Найсильніший неметалічний елемент кожної групи розташовується вгорі (у другому періоді).
 
Неметалічні властивості в періодах посилюються зліва направо.

У кожному періоді найбільш виражені неметалічні властивості у елементів VIIA групи (у галогенів).
У періодах неметалічні властивості посилюються, а в групах — слабшають.
Зверни увагу!
Найсильніший неметалічні властивості проявляє Флуор.
Склад і властивості вищих оксидів і гідроксидів. Сполуки з Гідрогеном
Загальні формули вищих оксидів і сполук з Гідрогеном
  
групи
IA
\(  \)IIA\(  \)
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
Формула
вищого оксида
R2O    RO      R2O3RO2    R2O5RO3   R2O7
Формула
леткої сполуки
з Гідрогеном
   RH4RH3H2RHR
 
Основні властивості сполук визначаються металічними властивостями хімічних елементів. Їх зміна відбувається так само.
Основні властивості сполук з ростом порядкового номера посилюються в групах і слабшають у періодах.
Кислотні властивості оксидів і гідроксидів визначаються неметалічними властивостями елементів.
Кислотні властивості сполук зі збільшенням порядкового номера слабшають у групах і посилюються в періодах.
Закономірності зміни властивостей простих речовин і сполук
  
Властивості
В періоді
У групі
Металічні властивості
простих речовин
слабшають посилюються
Основні властивості
вищих оксидів і гідроксидів
 слабшають посилюються
Неметалічні властивості
простих речовин
посилюються слабшають
Кислотні властивості
вищих оксидів і гідроксидів
 посилюються слабшають