Завдання

1. Визначення формули зазначеного класу неорганічної сполуки

Складність: легке

1
2. Визначення класу неорганічної сполуки за формулою

Складність: легке

1
3. Відповідність між класом і формулою сполук

Складність: легке

4
4. Визначення класу оксиду за формулою

Складність: легке

1
5. Визначення формул речовин, що не є солями

Складність: легке

1
6. Допиши речення про визначення класів неорганічних сполук

Складність: середнє

2
7. Визначення кислотності основ

Складність: легке

1
8. Визначення металів, які взаємодіють з кислотами, утворюючи солі

Складність: легке

1
9. Продукт взаємодії основного оксиду з водою

Складність: легке

1
10. Визначення формули кислоти за назвою, та її молярна маса

Складність: середнє

2
11. Визначення формули продукту взаємодії кислотного оксиду з водою

Складність: легке

1
12. Визначення послідовності різних класів сполук

Складність: середнє

3
13. Взаємодія лугу з кислотним оксидом

Складність: середнє

3
14. Визначення формули газу при взаємодії солі з кислотою

Складність: середнє

2
15. Маса сульфатної кислоти за відомим об'ємом кислотного оксиду

Складність: середнє

2
16. Визначення маси при взаємодії цинку з кислотою

Складність: середнє

2
17. Обчислення маси солі у реакції нейтралізації

Складність: середнє

2
18. Відносний вихід продукту реакції утворення натрій карбонату

Складність: середнє

2
19. Визначення маси cульфату за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: середнє

2
20. Визначення маси утвореного лугу за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: середнє

2
21. Визначення відносного виходу продукту реакції утворення нітратів

Складність: середнє

3
22. Реакція взаємодії ортофосфатної кислоти з основним оксидом

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів