Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення формули зазначеного класу неорганічної сполуки 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити формулу зазначеного класу неорганічної сполуки.
2. Визначення класу неорганічної сполуки за формулою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити клас неорганічної сполуки за формулою.
3. Відповідність між класом і формулою сполук 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Необхідно встановити відповідність між класом і формулою неорганічних сполук.
4. Визначення класу оксиду за формулою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити клас оксиду за вказаною формулою.
5. Визначення формул речовин, що не є солями 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих формул хімічних речовин потрібно обрати формули, які не належать до солей.
6. Допиши речення про визначення класів неорганічних сполук 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати речення про визначення різних класів неорганічних сполук.
7. Визначення кислотності основ 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих формул хімічних речовин потрібно обрати формулу основи зазначеної кислотності.
8. Визначення металів, які взаємодіють з кислотами, утворюючи солі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих металів необхідно обрати ті, що будуть витісняти атоми Гідрогену з кислот, утворюючи солі.
9. Продукт взаємодії основного оксиду з водою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати формулу продукту реакції взаємодії основного оксиду з водою.
10. Визначення формули кислоти за назвою, та її молярна маса 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати формулу кислоти за назвою та визначити її молярну масу.
11. Визначення формули продукту взаємодії кислотного оксиду з водою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати формулу продукту реакції взаємодії кислотного оксиду з водою.
12. Визначення послідовності різних класів сполук 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити послідовність зазначених класів неорганічних сполук, обравши із запропонованих варіантів.
13. Взаємодія лугу з кислотним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу хімічної сполуки, яка утворюється в результаті взаємодії лугу з кислотним оксидом.
14. Визначення формули газу при взаємодії солі з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити формулу газу, який виділяється у результаті хімічної реакції взаємодії кислоти з карбонатом.
15. Маса сульфатної кислоти за відомим об'ємом кислотного оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу кислоти, яку можна отримати із відомого об'єма сульфур(\(VI\)) оксиду.
16. Визначення маси при взаємодії цинку з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться у результаті хімічної реакції.
17. Обчислення маси солі у реакції нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утворюється з відомої маси лугу в реакції нейтралізації.
18. Відносний вихід продукту реакції утворення натрій карбонату 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити відносний вихід продукту реакції утворення натрій карбонату за відомими масами речовин.
19. Визначення маси cульфату за відомим відносним виходом продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу сульфату, який утвориться у результаті реакції нейтралізації.
20. Визначення маси утвореного лугу за відомим відносним виходом продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу лугу, який утвориться у результаті розчинення у воді оксиду лужного металу за відомим відносним виходом продукту реакції.
21. Визначення відносного виходу продукту реакції утворення нітратів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити відносний вихід продукту реакції утворення солі.
22. Реакція взаємодії ортофосфатної кислоти з основним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно записати формулу солі, яка утворюється при взаємодії ортофосфатної кислоти з основним оксидом та визначити коефіцієнти реакції.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Відповідність між формулою і класом неорганічних сполук Інший легке 4Б. Необхідно встановити відповідність між формулою і класом неорганічних сполук.
2. Формула продукту взаємодії основного оксиду з водою Інший легке 1Б. Необхідно написати формулу продукту реакції взаємодії основного оксиду з водою.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Класи неорганічних сполук» 00:15:00 середнє 18Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння визначати приналежність речовин до певних класів неорганічних сполук та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Класи неорганічних сполук» 00:15:00 середнє 13Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння визначати приналежність речовин до певних класів неорганічних сполук та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота по темі «Класи неорганічних сполук» 00:20:00 середнє 16Б. Перевіряються знання основних понятть з теми, вміння визначати приналежність речовин до певних класів неорганічних сполук та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.