Теорія

Завдання

1. Окиснення і відновлення

Складність: легке

1
2. Окисник і відновник

Складність: середнє

2
3. Окисник чи відновник

Складність: середнє

2
4. Обери процес

Складність: легке

1
5. Окиснення чи відновлення

Складність: легке

1
6. Допиши схему окисно-відновного процесу

Складність: середнє

2
7. Чи є реакція окисно-відновною?

Складність: важке

3
8. Допиши схему переходу електронів

Складність: середнє

2
9. Визнач окисник

Складність: важке

4
10. Визнач відновник

Складність: важке

4
11. Визнач ступінь окиснення

Складність: важке

4
12. Ступінь окиснення галогену

Складність: середнє

1
13. Ступінь окиснення Нітрогену

Складність: середнє

1
14. Кількість електронів у схемі реакції Сульфуру

Складність: середнє

2
15. Кількість електронів у процесі окиснення або відновлення металу

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів