Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Характеристика окисно-відновних реакцій Наведено визначення понять «окисно-відновна реакція», «окисник», «відновник», «окиснення», «відновлення».
2. Окисно-відновні процеси Наведено приклади визначення типу реакції зі зміною ступенів окиснення атомів.
3. Найважливіші окисники та відновники Представлено характеристику окисно-відновних властивостей атомів елементів у різних ступенях окиснення. Перераховані найважливіші окисники і відновники.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Окиснення і відновлення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно обрати правильне твердження про процес окиснення або відновлення.
2. Окисник і відновник 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення теоретичних знань про відновники та окисники.
3. Окисник чи відновник 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити, окисником, відновником або і тим і іншим буде речовина в ОВР.
4. Обери процес 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Потрібно обрати схему окиснення або відновлення.
5. Окиснення чи відновлення 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Потрібно визначити, процес окиснення чи відновлення відображає наведена у завданні схема.
6. Допиши схему окисно-відновного процесу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно доповнити схему окиснення або відновлення, указавши у ній перехід електронів.
7. Чи є реакція окисно-відновною? 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно визначити, чи є реакція окисно-відновною. В ОВР потрібно указати окисник.
8. Допиши схему переходу електронів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити невідому ступінь окиснення елементу в схемі переходу електронів.
9. Визнач окисник 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно установити відповідність між схемою ОВР і формулою окисника. Відпрацьовуються навички визначення ступенів окиснення і ролі речовини в ОВР.
10. Визнач відновник 3 вид - аналіз важке 4Б. Потрібно знайти відновники у схемах реакцій і встановити відповідність між схемою і формулою відновника.
11. Визнач ступінь окиснення 3 вид - аналіз важке 4Б. Потрібно встановити відповідність між процесом переходу електронів і ступенем окиснення частинки, що утворилася.
12. Ступінь окиснення галогену 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити ступінь окиснення галогену у вихідній речовині.
13. Ступінь окиснення Нітрогену 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити ступінь окиснення Нітрогену у продукті реакції.
14. Кількість електронів у схемі реакції Сульфуру 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити кількість електронів, які віддіє, або приймає Сульфур.
15. Кількість електронів у процесі окиснення або відновлення металу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити кількість електронів, які віддіє, або приймає метал у вказаному процесі.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Окисники і відновники, окиснення і відновлення» 00:15:00 середнє 11Б. Закріплюються знання основних понять теми. Відпрацьовуються навички складання схем окисно-відновних процесів, визначення окисника, відновника, процесів окиснення і відновлення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Окисники і відновники, окиснення і відновлення» 00:15:00 середнє 13Б. Удосконалюються навички складання схем процесів окиснення і відновлення, формуються вміння визначати окисник і відновник за схемою або рівнянням реакції. Закріплюються теоретичні знання з теми.
2. Перевірна робота з теми «Окисники і відновники, окиснення і відновлення» 00:25:00 середнє 12Б. Перевіряються знання основних понять теми, а також навички складання схем окисно-відновних реакцій, вміння визначати в них окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення.