Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Вуглеводні. Валентність Карбону в органічних сполуках Представлено початкові поняття про вуглеводні та валентність Карбону в органічних сполуках.
2. Будова молекули, фізичні властивості та поширення у природі метану Представлено теоретичні відомості про будову молекули метану, його фізичні властивості та поширення у природі.
3. Хімічні властивості метану Представлено теоретичні відомості про хімічні властивості метану, наведено приклади відповідних хімічних реакцій.
4. Закон об'ємних відношень газів Представлено теоретичні відомості закону об'ємних відношень газів та приклад розв'язування задач.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Валентність Карбону в органічних сполуках 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно вказати валентність Карбону в органічних сполуках
2. Фізичні властивості метану 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати правильні твердження про фізичні властивості метану.
3. Визнач формулу метану 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу метану.
4. Відносна густина метану 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину метану за відповідним газом.
5. Допиши рівняння горіння метану 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно дописати рівняння горіння метану, указавши продукти реакції та розставивши коефіцієнти.
6. Взаємодія метану з хлором 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії метану з хлором, указавши формулу продукту реакції.
7. Маса метану за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу метану, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається в результаті реакції.
8. Об'єм вуглекислого газу за масою метану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утвориться в результаті реакції горіння метану.
9. Маса хлорпохідної за відомим об'ємом метану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу хлорпохідної за відомим об'ємом метану, який вступив у хімічну реакцію.
10. Маса хлорпохідної за відомим об'ємом хлору 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу хлорпохідної за відомим об'ємом хлору, який вступив у хімічну реакцію.
11. Реакція хлорування 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити масу хлорпохідної за відомою кількістю метану, який вступив у хімічну реакцію.
12. Визначення об'єму вуглекислого газу при спалюванні метану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився в результаті спалювання алкану. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
13. Визначення об'єму кисню при спалюванні метану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратиться на спалювання метану. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
14. Визначення об'єму метану за об'ємом вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм метану за об'ємом вуглекислого газу, який утворився в результаті реакції горіння. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення маси метану за відомою кількістю Інший легке 1Б. Необхідно визначити масу указаної кількості метану.
2. Рівняння горіння метану Інший середнє 3Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні горіння метану.
3. Маса метану за відомою кількістю кисню Інший середнє 1Б. Необхідно визначити масу метану, який згорить, за відомою кількістю кисню, який витрачається в результаті реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Метан. Хімічні властивості метану» 00:30:00 середнє 14Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренується уміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій за участю метану та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Метан. Хімічні властивості метану» 00:20:00 середнє 12Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренується уміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій за участю метану та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота по темі «Метан. Хімічні властивості метану» 00:30:00 середнє 10Б. Перевіряється знання основних понять теми, уміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій за участю метану та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.