Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Органічні речовини Характеризується склад і особливості властивостей органічних речовин.
2. Будова органічних речовин Викладено основні положення теорії хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова.
3. Види формул органічних речовин Охарактеризовані різні способи відображення складу і будови органічних речовин за допомогою молекулярних, структурних і електронних формул.
4. Класифікація органічних речовин Викладено основи класифікації органічних речовин за будовою Карбонового ланцюга і наявністю функціональних груп.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Природні і синтетичні речовини 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання про природні і синтетичні органічні речовини.
2. Властивості органічних речовин 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Закріплюються знання складу, будови і властивостей органічних сполук.
3. Формули органічних речовин 1 вид - рецептивний легке 2Б. Відпрацьовується уміння впізнавати формули органічних речовин.
4. Вид формули 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання способів зображення органічних сполук (молекулярних, структурних і електронних формул).
5. Число електронів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплюються знання електронної будови атомів Карбону і Гідрогену, вдосконалюється вміння визначати загальне число електронів в молекулі і число електронів, що беруть участь в утворенні ковалентних зв'язків.
6. Не існують речовини 3 вид - аналіз середнє 3Б. Відпрацьовуються навички аналізу структурних формул речовин і визначення по ним валентності атомів.
7. Обери формули сполук, які не є органічними 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих формул речовин необхідно обрати ті, які не відносяться до органічних.
8. Масова частка Карбону 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масову частку Карбону в органічній сполуці. Закріплюється вміння використання формули визначення масової частки елементів у сполуці.
9. Масова частка елементів в органічній сполуці 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити масову частку елементів в органічній сполуці. Закріплюється вміння використання формули визначення масової частки елементів у сполуці.
10. Порівняння масових часток Карбону в органічних сполуках 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно порівняти масову частку Карбону у різних сполуках.
11. Відносна густина органічної сполуки за гелієм 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину органічної сполуки за гелієм.
12. Відносна густина органічної сполуки за повітрям 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину органічної сполуки за повітрям.
13. Обчисли масу органічної сполуки за відомою кількістю речовини 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу органічної сполуки за відомою кількістю речовини.
14. Обчисли масу органічної сполуки за відомим об'ємом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу органічної сполуки за відомим об'ємом.
15. Обчисли об'єм органічної сполуки за відомою масою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити об'єм органічної речовини за відомою масою.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Органічні речовини Інший легке 1Б. Відпрацьовуються знання про органічні речовини.
2. Визнач формулу Інший легке 1Б. Закріплюються знання властивостей і складу органічних речовин.
3. Відносна густина органічної сполуки за киснем Інший середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину органічної сполуки за киснем.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Склад і будова органічних речовин» 00:20:00 середнє 8Б. Відпрацьовується вміння впізнавати органічні речовини, молекулярні, структурні та електронні формули.Закріплюются знання про природні і синтетичні речовини. Відпрацьовуються навички класифікації речовин і аналізу структурних формул.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Склад і будова органічних речовин» 00:20:00 середнє 10Б. Закріплюються знання складу, властивостей і будови природних і синтетичних органічних речовин. Відпрацьовується вміння обчислювати масову частку Карбону за формулою. Відпрацьовуються навички класифікації речовин і аналізу структурних формул.
2. Перевірна робота з теми «Склад і будова органічних сполук» 00:20:00 середнє 7Б. Перевіряються знання про склад, будову, властивості і класифікації органічних речовин. Перевіряється вміння аналізувати структурні формули.