Оксидами називають складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є Оксиген. 
В оксидах хімічний елемент Оксиген має валентність \(ІІ\), ступінь окиснення \(-2\).
 
Оксиди — досить поширений в природі клас сполук. Вони знаходяться в повітрі, поширені в гідросфері і літосфері.
Класифікація оксидів
Оксиди прийнято групувати в залежності від їх здатності реагувати з кислотами і основами. Розрізняють три найважливіші групи оксидів: основні, кислотні та амфотерні. Їх відносять до солетворних оксидів. Існують також оксиди, які називають несолетворними.
  • Основні оксиди
Основними називають оксиди, які реагують з кислотами, утворюючи сіль і воду.
Основні оксиди утворюються хімічними елементами — металами. Як правило, ступінь окиснення елемента, що утворює основний оксид, є невисокою: \(+1\) або \(+2\).
Приклади основних оксидів: натрій оксид Na2O, купрум(\(II\)) оксид CuO.
  • Кислотні оксиди
Кислотними називають оксиди, які реагують з основами, утворюючи сіль і воду.
Кислотні оксиди утворюють елементи — неметали. Наприклад, сульфур(\(VI\)) оксид SO3, нітроген(\(IV\)) оксид NO2.
Кислотні оксиди можуть бути утворені і металічними хімічними елементами, в яких вони проявляють ступінь окиснення від \(+5\) до \(+8\). Наприклад, хром(\(VI\)) оксид CrO3 і манган(\(VII\)) оксид Mn2O7.
  • Амфотерні оксиди
Амфотерними називають оксиди, які реагують як з кислотами, так і з основами, утворюючи солі.
Амфотерні властивості проявляє цинк оксид ZnO, алюміній оксид Al2O3, берилій оксид BeO.
 
Якщо металічний елемент має змінну валентність (проявляє кілька ступенів окиснення), то з усіх утворених ним оксидів, амфотерними властивостями володіють ті, в яких цей елемент має проміжну валентність (проміжну ступінь окиснення).
Наприклад, хром може бути двохвалентним, трьохвалентним і шестивалентним.
Амфотерними властивостями володіє, наприклад, хром(\(III\)) оксид Cr2O3.
  • Несолетворні оксиди
Несолетворними називають оксиди, які при звичайних умовах не взаємодіють ні з кислотами, ні з основами.
Таких сполук всього три: карбон(\(II\)) оксид, або чадний газ CO, нітроген(\(I\)) оксид N2O та нітроген(\(II\)) оксид NO.