Теорія

Завдання

1. Вибери формули оксидів

Складність: легке

1
2. Запиши формулу кислотного оксиду

Складність: легке

1
3. Рівняння утворення лугу

Складність: середнє

6
4. Продукт взаємодії основного оксиду з водою

Складність: середнє

3
5. Кислотний оксид, що реагує з водою

Складність: легке

2
6. Реакція кислотного оксиду з водою

Складність: середнє

6
7. Продукт взаємодії кислотного оксиду з водою

Складність: середнє

3
8. Маса води у реакції з основним оксидом

Складність: середнє

4
9. Маса води за вказаною масою вуглекислого газу

Складність: середнє

3
10. Маса води за вказаним об'ємом вуглекислого газу

Складність: середнє

3
11. Взаємодія основного оксиду і сульфатної кислоти

Складність: середнє

6
12. Реакція взаємодії основного оксиду з кислотним оксидом

Складність: середнє

6
13. Реакції амфотерних оксидів

Складність: важке

18
14. Об'єм кисню, при спалюванні простої речовини

Складність: середнє

5
15. Маса оксиду, отриманого з простих речовин

Складність: середнє

6
16. Маса основного оксиду, отриманого з карбонату

Складність: середнє

7
17. Об'єм вуглекислого газу, отриманого з карбонату

Складність: середнє

7
18. Маса основного оксиду, отриманого з основи

Складність: середнє

6

Тести

Матеріали для вчителів