Хімічні властивості основних оксидів
1. Основні оксиди, утворені лужними і лужноземельними металами, взаємодіють з водою, утворюючи розчинні у воді основи — луги. Оксиди інших металів у воді не розчиняються.
Основний оксид + вода = основа
Наприклад, при взаємодії барій оксиду з водою утворюється барій гідроксид:
  
BaO+H2O=Ba(OH)2.
 
2. Основні оксиди взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.
Основний оксид + кислота = сіль + вода
Наприклад, при взаємодії кальцій оксиду з сульфатною кислотою утворюється кальцій сульфат і вода:
  
CaO+H2SO4=CaSO4+H2O.
 
3. Основні оксиди можуть взаємодіяти з оксидами, що належать до інших класів, утворюючи солі.
Основний оксид + кислотний оксид = сіль
Наприклад, при взаємодії магній оксиду з cульфур(\(IV\)) оксидом утворюється магній сульфіт:
  
MgO+SO2=MgSO3.
Хімічні властивості кислотних оксидів
1. Кислотні оксиди можуть взаємодіяти з водою, утворюючи кислоти.
Кислотний оксид + вода = кислота
Наприклад, при взаємодії сульфур(\(VI\)) оксиду з водою утворюється сульфатна кислота:
  
SO3+H2O=H2SO4.
Зверни увагу!
Силіцій оксид SiO2 з водою не реагує.
2. Кислотні оксиди взаємодіють з лугами, утворюючи сіль і воду.
Кислотний оксид + основа = сіль + вода
Наприклад, при взаємодії сульфур(\(VI\)) оксиду з калій гідроксидом утворюється калій сульфат і вода:
 
SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O.

3. Кислотні оксиди можуть реагувати з основними оксидами, утворюючи солі.
Основний оксид + кислотний оксид = сіль
Наприклад, при взаємодії кальцій оксиду з карбон(\(IV\)) оксидом утворюється кальцій карбонат:
 
CaO+CO2=CaCO3
 
Хімічні властивості амфотерних оксидів
1. Амфотерні оксиди при взаємодії з кислотою або кислотним оксидом, виявляють властивості, характерні для основних оксидів. Так само, як основні оксиди, вони взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду. 
Амфотерний оксид + кислота = сіль + вода
Наприклад, при взаємодії цинк оксиду з хлоридною кислотою утворюється цинк хлорид і вода:
 
ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O.
 
2. Амфотерні оксиди при взаємодії з лугом або з оксидом лужного або лужноземельного металу, проявляють кислотні властивості. При сплаві їх з лугами протікає хімічна реакція, в результаті якої утворюється сіль і вода.
Амфотерний оксид + луг = сіль + вода.
Амфотерний оксид + основний оксид = сіль.
Наприклад, при сплавлянні цинк оксиду з калій гідроксидом утворюється калій цинкат і вода: 
 
ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O.
 
Якщо ж з калій гідроксидом сплавити алюміній оксид, крім води утворюється калій метаалюмінат:
 
Al2O3+2KOH=2KAlO2+H2O.