За характером йонів, які утворюються при дисоціації електролітів, розрізняють три типи електролітів:
  1. кислоти;
  2. основи;
  3. солі.
Хімічні властивості розчинів електролітів визначаються властивостями тих йонів, які утворюються при дисоціації електролітів.
Тому важливо пам'ятати, які йони утворюються при дисоціації електролітів різних типів.
Кислоти з точки зору електролітичної дисоціації
Згадаємо класифікацію кислот.
  • За складом:
оксигеновмісні (сульфатна, нітратна, тощо);
безоксигенові (сульфідна, хлоридна, тощо).
  • За числом атомів Гідрогену:
одноосновні (хлоридна, нітратна, тощо);
двохосновні (сульфатна, сульфідна, карбонатна, тощо);
трьохосновні (ортофосфатна, тощо).
  • За силою:
сильні (сульфатна, нітратна, хлоридна, бромідна, йодидна, тощо);
середньої сили (ортофосфатна, тощо);
слабкі (карбонатна, сульфідна, тощо).
 
Проаналізуємо рівняння дисоціації сильних кислот.
  • Дисоціація хлоридної кислоти:
HCl \(=\) H+ \(+\) Cl.
  • Дисоціація нітратної кислоти:
HNO3 \(=\) H+ \(+\) NO3.
  • Дисоціація сульфатної кислоти:
H2SO4 \(=\) \(2\)H+ \(+\) SO42.
 
Усі розглянуті рівняння подібні тим, що при дисоціації будь-якої кислоти утворюються катіони Гідрогену.
З точки зору теорії електролітичної дисоціації кислоти — це електроліти, які при дисоціації утворюють катіони Гідрогену.
Загальні характерні властивості кислот (кислий смак, зміна забарвлення індикаторів, тощо) обумовлені наявністю у розчинах саме катіонів Гідрогену.
Кислоти — це електроліти, при дисоціації яких в якості катіонів утворюються лише катіони Гідрогену.