Теорія

Завдання

1. Типи електролітів. Кислоти

Складність: легке

1
2. Типи електролітів. Основи

Складність: легке

1
3. Формули електролітів, що утворюють Гідроген катіони

Складність: легке

1
4. Формули електролітів, що утворюють гідроксид йони

Складність: легке

1
5. Дисоціація з утворенням йонів металу та кислотного залишку

Складність: легке

1
6. Ступінчаста та неступінчаста дисоціація

Складність: середнє

2
7. Кислоти, основи і солі з точки зору ТЕД

Складність: легке

1
8. Дисоціація слабких багатоосновних кислот

Складність: середнє

2
9. Продукти дисоціації кислот

Складність: середнє

1
10. Продукти дисоціації лугів

Складність: середнє

1
11. Продукти дисоціації солей

Складність: середнє

1
12. Рівняння дисоціації кислот

Складність: середнє

4
13. Рівняння дисоціації лугів

Складність: середнє

4
14. Рівняння дисоціації солей

Складність: середнє

4
15. Масова частка хлорид-іонів у розчині

Складність: середнє

3
16. Масова частка катіонів у розчині

Складність: важке

4
17. Масова частка сульфат-іонів у розчині

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів