Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто (лише для сильних кислот дисоціація легко відбувається за усіма ступенями і записується в одну стадію).
Кількість ступенів дисоціації багатоосновних кислот дорівнює кількості атомів Гідрогену у молекулі кислоти.
Розглянемо ступінчату дисоціацію на прикладі ортофосфатної кислоти H3PO4.
Ортофосфатна кислота є трьохосновною, оскільки містить три атоми Гідрогену. Тому для неї може бути три ступені дисоціації.
 
Приклад:
Під час дисоціації на кожному ступені утворюються один катіон Гідрогену.
 
  • 1-й ступінь  H3PO4  H+ \(+\) H2PO4;
  • 2-й ступінь  H2PO4  H+ \(+\) HPO42;
  • 3-й ступінь — HPO42  H+ \(+\) PO43.
 
Дисоціація електролітів по другому ступеню відбувається набагато слабше, ніж по першому.
Дисоціація по третьому ступеню за звичайних умов майже не відбувається.