Проаналізуємо рівняння дисоціації сильних основ (лугів).
  • Дисоціація калій гідроксиду:
KOH \(=\) K+ \(+\) OH.
  • Дисоціація натрій гідроксиду:
NaOH \(=\) Na+ \(+\) OH.
  • Дисоціація кальцій гідроксиду:
Ca(OH)2 \(=\) Ca2+ \(+\) 2OH.
 
Зверни увагу!
З точки зору електролітичної дисоціації основами є електроліти, які при дисоціації утворюють катіони металу і гідроксид-йони OH.
Всі основи об'єднує те, що вони при дисоціації обов'язково утворюють гідроксид-йони.
Тому загальні характерні властивості основ (милкість на дотик, зміна забарвлення індикаторів та інші) обумовлені наявністю гідроксид-йонів  OH.
Основи — це електроліти, при дисоціації яких як аніони утворюються лише гідроксид-йони.
Слабкі основи, які мають у своєму складі декілька груп OH, дисоціюють ступінчасто.
Число ступенів дисоціації дорівнює числу груп OH слабкої основи.