Серед реакцій обміну є ряд реакцій, які допомагають виявляти йони у розчинах.
Якісними називають реакції, за допомогою яких можна визначити, які йони входять до складу речовини.
Хлорид-, бромід- і йодид-іони у розчинах виявляють за допомогою розчинів, які містять у своєму складі катіони Аргентуму. Під час реакції спостерігається утворення характерних осадів.
Наприклад, у результаті взаємодії натрій хлориду з аргентум нітратом утворюється білий сирнистий осад, який не взаємодіє з кислотами:
 
NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3;
 
Na++Cl+Ag++NO3=AgCl+Na++NO3;
 
Ag++Cl=AgCl.
 
У результаті взаємодії натрій броміду з аргентум нітратом спостерігається утворення осаду жовтуватого кольору:
 
NaBr+AgNO3=AgBr+NaNO3;
 
Na++Br+Ag++NO3=AgBr+Na++NO3;
 
Ag++Br=AgBr.
 
У результаті взаємодії натрій йодиду з аргентум нітратом спостерігається утворення осаду жовтого кольору:
 
NaI+AgNO3=AgI+NaNO3;
 
Na++I+Ag++NO3=AgI+Na++NO3;
 
Ag++I=AgI.