Теорія

Завдання

1. Закінчи речення

Складність: легке

1
2. Види повідомлення за способом сприйняття

Складність: легке

1
3. Повідомлення за способом подання

Складність: легке

1
4. Впишіть поняття згідно з описом

Складність: легке

1
5. Органи чуття

Складність: середнє

1
6. Повідомлення за способом сприйняття/подання

Складність: легке

1
7. Пристрої для роботи з різними повідомленнями

Складність: легке

1
8. Інформація про навколишній світ

Складність: середнє

1
9. Інформація

Складність: середнє

3,5
10. Спосіб сприйняття і спосіб подання

Складність: середнє

4
11. Органи почуттів

Складність: середнє

1
12. Запиши поняття

Складність: важке

2
13. Повідомлення за способом сприйняття

Складність: середнє

4
14. Знайди зайве слово

Складність: середнє

2
15. Тип повідомлення

Складність: легке

1
16. Встанови відповідність

Складність: середнє

1
17. Властивість предмету на картинці

Складність: важке

4
18. Види інформації. Картинки

Складність: легке

2
19. Які характеристики притаманні предметам і явищам?

Складність: середнє

3
20. Вид інформації та спосіб отримання

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів