Як відомо, дріб можна отримати поділивши ціле на рівні частини і взяти кілька таких частин.
 
Наприклад, дріб 57 показує, що ціле поділили на сім рівних частин і взяли п'ять частин.
 
Зауваж, що частина повинна бути менше одиниці (цілого), тому, напевно, такі дроби, як 1111,65, називають неправильними дробами.
 
 Дріб, в якому чисельник менше знаменника, називають правильним дробом.
  
 Дріб, в якому чисельник більше знаменника або дорівнює йому, називають неправильним дробом.
  
 МII_03_t(1).png
25<1,85>1,55=1
 
Зверни увагу!
Правильний дріб менше одиниці, а неправильний — більше або дорівнює одиниці.