Поділимо \(2 \) однакових яблука між трьома дітьми.
images.jpg           МII_03_t(4).jpg
              \(3\) дітей                           і                       \(2 \) яблука    
 
Число \(2\) не ділиться без остачі на \(3\).
 
Тому поділимо кожне яблуко на \(3\) рівні частини і дамо кожній дитині по одній частині від кожного яблука.
 
yabloko9.jpg                              

Кожна частина — це 13 — яблука, а дві таки частини — це 23 яблука. Отже,
кожна дитина отримає —  23 яблука. 

Дріб  23 вийшла при діленні \(2 \) яблук на \(3 \) рівні частини. Тому риску дробу можна замінити знаком ділення23=2:3
За допомогою дробів можна записати результат ділення двох будь-яких натуральних чисел.

Якщо ділення виконується без остачі, тоді частка є натуральним числом. Якщо ж поділити без остачі не можна, тоді частка є дробовим числом.

Наприклад,
  
24:2=242=127:11=71114:1=141=1410:3=103
І навпаки: будь-яке натуральне число можна представити у вигляді дробу з даним знаменником.
 
Наприклад, запишемо число \(5 \) у вигляді дробу зі знаменником \(7\). Для цього треба знайти
таке число, при діленні якого на \(7 \) вийшло б \(5\). Таким числом є \(5·7\), тобто \(35\). Отже, 5=357
Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу з будь-яким натуральним знаменником. Чисельник цього дробу дорівнює добутку числа і цього знаменника.