Невід'ємні числа  — це всі додатні числа та число \(0\).
Приклад:
Обери з поданих нижче чисел невід'ємні:
\(-375\); \(0,48\); \(91,2\); \(0\); \(-8,6\); \(-0,0009\); \(27\).

Невід'ємні числа: \(0,48\); \(91,2\); \(0\); \(27\). 
Недодатні числа —  це всі від'ємні числа та число \(0\). 
Приклад:
Обери з поданих нижче чисел недодатні:
\(-45\); \(10,1\); \(-1,2\); \(0\); \(8,6\); \(-0,0759\); \(4028\).    
 
Недодатніні числа: \(-45\); \(-1,2\); \(0\); \(-0,0759\).
Зверни увагу!
Число \(0\) особливе: його не відносять ні до додатних, ні до від'ємних чисел.