Дії множення і ділення взаємопов'язані! Як? Гайда з'ясовувати!
  
Ресурс 26в250.png
 
З першого класу ти пам'ятаєш, що з виразу на додавання можна скласти два вирази на віднімання. Множення і ділення теж взаємопов'язані.
Якщо добуток поділити на один з множників, отримаємо інший множник.
Screenshot_2.png
З кожного виразу на множення можна скласти два вирази на ділення.
Приклад:
\(a · b = c\)\(7 · 8 = 56\)
\(c : a = b\)\(56 : 7 = 8\)
\(c : b = a\)\(56 : 8 = 7\)