Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Знаходження невідомих компонентів дії віднімання Пояснення правил знаходження невідомого від'ємника і невідомого зменшуваного на прикладі простої задачі.
2. Знаходження невідомих компонентів дії додавання Ознайомлення з правилами знаходження невідомих доданків.Повторення назв компонентів дії додавання.
3. Знаходження невідомих компонентів дії ділення Пояснення правил знаходження невідомого діленого та невідомого дільника на прикладі простої задачі відповідного виду.
4. Знаходження невідомих компонентів дії множення Вивчення правил знаходження невідомих множників. Повторення назв компонентів дії множення.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Загадали число (дія додавання) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Практичне застосування правила знаходження невідомого доданка. Виконання арифметичних дій в межах 100.
2. Два вирази (дія додавання) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Тренування у знаходженні невідомих доданків.
3. Склади вираз, знайди невідоме число (дія множення) 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Знаходження невідомого множника. Практичне застосування відповідного правила.
4. Завдання про бджілку (дія віднімання, невідоме зменшуване) 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знаходження невідомого зменшуваного.Підготовка до розв'язування простих рівнянь.
5. Обчислення за зразком (дія віднімання, невідоме зменшуване) 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Вироблення навички знаходження невідомого зменшуваного з опорою на зразок міркування.
6. Знайди правильну відповідь (дія додавання) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Практичне застосування правила знаходження невідомого другого доданка. Виконання арифметичних дій в межах 1000.
7. Вираз у стовпчик (дія віднімання, невідомий від'ємник) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Застосування правила знаходження невідомого від'ємника під час виконання письмового віднімання двоцифрових чисел.
8. Вираз у стовпчик (дія додавання) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходження невідомого другого доданка під час виконання письмового додавання двоцифрових чисел.
9. Вираз у стовпчик, обрати невідомий компонент (дія віднімання, невідоме зменшуване) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення знання назв компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного під час виконання письмового віднімання двоцифрових чисел.
10. Знайди невідоме число, визнач парність (дія ділення, невідомий дільник) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знаходження невідомого діленого.Закріплення вміння визначати парність числа.
11. Знайди невідоме число, визнач парність (дія множення, невідомий другий множник) 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знаходження невідомого другого множника. Вправляння у визначенні парності чисел.
12. Два вирази, добуток невідомих (дія множення) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходження добутку невідомих множників. Практичне застосування вивчених правил.
13. Чотири вирази (всі дії) 3 вид - аналіз важке 4Б. Закріплення вміння знаходити невідомі компоненти арифметичних дій. Практичне застосування відповідних правил.
14. Математичний конструктор, відповіді у порядку зростання (дія множення) 3 вид - аналіз важке 6Б. Знаходження невідомих компонентів дії множення. Вправляння у розташуванні чисел у порядку зростання.
15. Математичний конструктор (ділення, множення) 3 вид - аналіз важке 2Б. Тренування у знаходженні невідомих компонентів дій множення і ділення.
16. Три вирази (дія ділення) 3 вид - аналіз важке 3Б. Вправляння у знаходженні невідомих компонентів дії ділення. Закріплення вміння розташовувати числа у порядку спадання.
17. Встанови відповідність 3 вид - аналіз важке 4Б. Встановити відповідність виразу з назвою його результату.
18. Завдання про кляксу (дія віднімання, невідомий від'ємник) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вправляння у знаходженні невідомого від'ємника. Виконання арифметичних дій у межах 100.
19. Знайди невідоме число, вибери компонент (дія ділення, невідоме ділене) 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Закріплення знання назв компонентів дії ділення. Застосування правила знаходження невідомого діленого.
20. Порівняй невідомі числа (дія множення) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вміння знаходити невідомий множник.Тренування у порівнянні чисел.
21. Математичний конструктор (дія віднімання) 3 вид - аналіз важке 3Б. Вироблення навички знаходити невідомі компоненти дії віднімання. Закріплення знання відповідних правил.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій» 00:15:00 легке 6Б. Тренування навички знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій» 00:15:00 важке 14Б. Закріплення навички знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.
2. Перевірочна робота з теми «Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій» 00:20:00 важке 16Б. Перевірка набутих навичок знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.