Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Узгодження власне кількісних простих числівників з іменниками Теоретичний матеріал із теми «Узгодження числівників».
2. Узгодження дробових, збірних, неозначено-кількісних числівників Теоретичний матеріал із теми «Узгодження числівників».
3. Узгодження порядкових числівників Теоретичний матеріал із теми «Узгодження числівників».
4. Узгодження складених власне кількісних числівників Теоретичний матеріал із теми «Узгодження числівників».
5. Використання кількісних числівників при творенні прикметників, іменників Складні іменники та прикметники, частина яких є кількісний числівник.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Творення порядкових числівників 1 вид - рецептивний легке 2Б. Практикум-дослідження (утворення порядкових числівників).
2. «Четвертий зайвий» 1 вид - рецептивний легке 2Б. Узгодження збірних числівників з іменниками.
3. Дослідження-відновлення 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Формування навичок правильного написання дробових числiвників словами.
4. Доповни словосполучення 3 вид - аналіз легке 2Б. Уміння узгоджувати складені кількісні числівники й іменники.
5. Неправильний прийменник 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння використовувати прийменники з числівниками й іменниками.
6. Додай закінчення 3 вид - аналіз середнє 3Б. Закріплення вивченого з теми «Узгодження числівників».
7. Складаємо слова 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого про творення порядкових числівників.
8. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого з теми «Узгодження числівників».
9. Іменник, що не поєднується з числівником 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння узгоджувати іменники з числівниками.
10. Узгодь порядковий числівник й іменник 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння узгоджувати порядкові числівники та іменники.
11. Узгодження дробового числівника з іменником 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння узгоджувати дробові числівники з іменниками.
12. Збірні числівники з іменниками 3 вид - аналіз середнє 3Б. Узгодження збірних числівників.
13. Рядок із помилкою 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про узгодження числівників ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ з іменниками.
14. Морфологічний розбір числівника 3 вид - аналіз важке 9Б. Систематизація набутих знань про числівник.
15. Утвори нові слова 2 вид - інтерпретація важке 8Б. Уміння утворювати складні слова з числівниками.
16. Міри довжини на Русі 3 вид - аналіз важке 2Б. Аналіз-дослідження з теми «Узгодження числівників».

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утвори словосполучення Інший легке 3Б. Узгодження іменників з числівниками.
2. Творче спостереження з елементами аналiзу Інший середнє 4Б. Конструювання словосполучень з іменниками, визначення їх роду.
3. Утвори прикметник та іменник Інший середнє 2Б. Утворення відчислівникових іменників та прикметників.
4. Морфологічний розбір числівника Інший середнє 9Б. Систематизація знань з теми «Числівник».
5. Дослiдження-моделювання Інший середнє 4Б. Моделювання словосполучення «числiвник+ iменник».
6. Узгодь числівники та іменники Інший середнє 4Б. Уміння правильно узгоджувати числівники та іменники.
7. Називний чи родовий відмінок? Інший важке 2Б. Творче спостереження з елементами аналiзу.
8. Склади речення з числівником Інший важке 2Б. Конструювання речень з числівниками.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Узгодження числівників» 00:15:00 середнє 8Б. Завдання-тренажер на закріплення матеріалу з теми «Узгодження числівників».
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Узгодження числівників» 00:10:00 середнє 9Б. Удосконалення вивченого з теми «Узгодження числівників».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота № 1 з теми «Узгодження числівників» 00:15:00 середнє 16Б. Вдосконалення вмінь і навичок, набутих під час вивчення теми «Узгодження числівників».
2. Домашня робота № 2 з теми «Узгодження числівників» 00:15:00 середнє 12Б. Систематизація вивченого з теми «Узгодження числівників».
3. Перевірна робота № 1 з теми «Узгодження числівників» 00:20:00 середнє 15Б. Перевірка знань, вмінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Узгодження числівників».
4. Перевірна робота № 2 з теми «Узгодження числівників» 00:20:00 середнє 12Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Узгодження числівників».