Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Способи творення слів Теоретичний матеріал з теми «Способи творення слів».
2. Словотвірний аналіз слова Схема та приклад словотвірного аналізу слова.
3. Назви осіб за національною ознакою, місцем проживання та професією Теоретичний матеріал щодо творення назв осіб за національною ознакою, місцем проживання та професією. Фемінітиви.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Складання основ 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати спосіб творення слова.
2. Суфіксальний спосіб 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати спосіб творення слова.
3. Цеглинка до цеглинки 1 вид - рецептивний легке 2Б. Формування вміння знаходити слова, утворені шляхом складання основ.
4. Префікс, суфікс, постфікс? 3 вид - аналіз легке 2Б. Визначення способу творення шляхом словотвірного аналізу.
5. Безафіксний спосіб творення 1 вид - рецептивний легке 2Б. Утворення іменників шляхом усічення твірного слова.
6. Словотворчі розсипи 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення способу творення.
7. Префіксально-суфіксальний спосіб 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати способи творення слів.
8. Плутанка 3 вид - аналіз середнє 2Б. Визначення префіксального та префіксально-суфіксального способу творення.
9. Розшифруй 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Уміння читати абревіатури.
10. Словотвірна пара 3 вид - аналіз середнє 3Б. Побудова словотвірної пари з визначенням способу словотвору.
11. Грицю, Грицю, до роботи! 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Утворення іменників на позначення назв осіб за професією.
12. Словотвірний пазл 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння складати слова з найменшиих значущих частин.
13. Правильно-неправильно 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про способи словотвору.
14. Суфіксальна павутинка 3 вид - аналіз середнє 2Б. Добір слів з однаковими суфіксами.
15. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати слово, утворене способом переходу з однієї частини мови в іншу.
16. Аналіз слова 3 вид - аналіз середнє 4Б. Повторення вивченого про будову слова.
17. Утвори слово 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Уміння утворювати нові слова з частин
18. Фемінітиви 3 вид - аналіз важке 2Б. Утворення фемінітивів на позначення назв осіб за професією.
19. Я тут живу 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Моделювання назв осіб за національною ознакою та місцем проживання за допомогою суфікса.
20. Суфіксальні пазли 3 вид - аналіз важке 2Б. Творення імен назв осіб на позначення професій.
21. Складаємо знання у валізу 3 вид - аналіз важке 2Б. Визначити спосіб творення слова, виділеного в реченні.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Невтомні трударі Інший легке 2Б. Утворення слів за допомогою суфіксів.
2. Абревіація Інший легке 1Б. Уміння визначати спосіб творення слова.
3. Префіксальний спосіб Інший легке 1Б. Уміння визначати спосіб творення слова.
4. Безафіксний спосіб словотворення Інший середнє 1Б. Уміння визначати способи творення слів.
5. Перехід із однієї частини мови в іншу Інший середнє 1Б. Уміння визначати способи творення слів.
6. Словотвірний аналіз Інший середнє 2Б. Повторення вивченого про способи творення слів.
7. Слова-шпигуни Інший важке 3Б. Конструювання речень з використанням слів, що перейшли з іншої частини мови.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Способи творення слів» 00:10:00 середнє 15Б. Завдання-тренажер на закріплення матеріалу з теми: «Способи творення слів».
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Способи творення слів» 00:10:00 середнє 6Б. Удосконалення вивченого з теми «Способи творення слів».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота № 1 з теми «Способи творення слів» 00:15:00 середнє 9Б. Удосконалення вмінь і навичок, набутих під час вивчення теми «Способи творення слів»
2. Домашня робота № 2 з теми «Способи творення слів» 00:15:00 середнє 4Б. Закріплення вивченого з теми «Способи творення слів».
3. Перевірна робота з теми «Способи творення слів» 00:25:00 середнє 14Б. Перевірка вмінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Способи творення слів».