Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика складнопідрядного речення Теоретичні відомості про складнопідрядне речення.
2. Як розрізнити сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні? Подано відомості про те, як розрізняти сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні.
3. ЩО, ЯК, КОЛИ, ЧИМ Подано відомості про те, коли ЩО, ЯК, КОЛИ, ЧИМ виступають сполучниками, а коли сполучними словами.
4. Яким членом речення є сполучне слово в СПР? Теоретичні відомості про синтаксичну роль сполучних слів.
5. Класифікація складнопідрядних речень (СПР) Теоретичні відомості про види складнопідрядних речень.
6. Розділові знаки в складнопідрядному реченні Подано інформацію про особливості вживання розділових знаків у СПР.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ознаки СПР 1 вид - рецептивний легке 2Б. Перевірка теоретичних знань про особливості будови, засоби зв'язку частин складнопідрядного речення.
2. Тип речення: просте, ССР, СПР, БСР 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Обрати правильну характеристику речення (вид і пояснення вибору).
3. Познач СПР 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння впізнавати серед наведених речень складнопідрядні.
4. Знайди зайве речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння розрізняти СПР та інші види речень; у наведених прикладах всі речення СПР, крім...
5. До речення – схему 2 вид - інтерпретація легке 2Б. До поданих СПР дібрати відповідні схеми із запропонованих.
6. На яке питання відповідає підрядна частина? 3 вид - аналіз легке 3Б. Уміння ставити питання до підрядної частини
7. Вид підрядної частини: означальна, з'ясувальна чи обставинна 3 вид - аналіз середнє 1Б. Перевірка вміння визначати вид підрядної частини в СПР: означальна, з'ясувальна чи обставинна.
8. ЩО — сполучник чи сполучне слово? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Перевірка вміння розрізняти сполучник і сполучне слово «що».
9. ЯК і КОЛИ — сполучники чи сполучні слова? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Перевірка умінь розрізняти сполучники й сполучні слова (ЯК і ЩО).
10. Запиши засіб зв'язку 3 вид - аналіз важке 6Б. Уміння знаходити сполучні засоби в СПР. Виписати їх та визначити їх вид: сполучник чи сполучне слово.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утвори СПР Інший середнє 2Б. Утворити СПР із двох простих речень, використовуючи вказані сполучні елементи.
2. Утвори СПР і визнач вид Інший важке 2Б. Утворити СПР із наведених простих і самостійно визначити його вид та засоби зв'язку.
3. До схеми — речення Інший легке 1Б. До поданої схеми дібрати речення із запропонованих.
4. Продовжити речення Інший важке 6Б. Уміння створювати СПР: до наведеного початку дописати підрядну (означальну, з'ясувальну й обставинну).
5. СПР в тексті Інший середнє 8Б. Робота з текстом: визначити вид кожного речення (просте чи складне). Позначити засоби зв'язку й указати їх характер. Самостійно записати основну думку тексту, використавши СПР.
6. Склади речення за поданими схемами Інший важке 2Б. Вправа перевіряє вміння застосовувати набуті з теми знання: за поданими схемами СПР самостійно скласти речення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи 00:00:00 середнє 12Б. Тренувальні вправи на закріплення знань про складнопідрядне речення (ознаки, види, питання), а також на розрізнення сполучника й сполучного слова «ЩО».
2. Тренувальна вправа 2 00:00:00 середнє 12Б. Тренувальні вправи на увідповіднення схеми й речення, визначення виду зсв'язку в СПР (сполучник чи сполучне слово), закріплення вмінь утворювати СПР вказаних видів (з підказками).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота 00:00:00 середнє 12Б. Домашня робота містить вправи на розрізнення видів речень (просте, ССР, СПР, БСР); уміння читати схеми речень; з'ясування ролі слова «ЯК» (сполучник чи сполучне слово). Також передбачено завдання творчого характеру на складання СПР з простих із визначенням виду підрядної та засобу звязку в ньому.
2. Контроль знань з теми «Поняття про складнопідрядне речення» 00:00:00 важке 12Б. Контрольна робота для високого рівня знань: задля перевірки вміння застосовувати набуті з теми знання усі завдання передбачають творчий елемент. 1. Самостійно доповнити речення підрядною частиною вказаного типу. 2. Робота з текстом: уміти розрізняти речення за видами, позначати засоби зв'язку (указати їх характер). Визначити й записати основну думку тексту, використавши СПР. 3. За поданими схемами самостійно скласти СПР.