Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. СПР з підрядними означальними Теоретичні відомості про СПР з підрядними означальними
2. Синонімія СПР з підрядними означальними й простих речень Подано правила й алгоритм утворення синонімічних пар: СПР з підрядною означальною й простого речення з дієприкметниковим зворотом.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Перевірка теоретичних знань 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Завдання перевіряє теоретичну підготовку учнів з теми «Складнопідрядне речення з підрядною означальною».
2. Познач СПР з підрядною означальною 1 вид - рецептивний легке 1Б. Обрати серед наведених речень СПР з підрядною означальною.
3. Вказівні слова 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибрати СПР, у якому є вказівне слово.
4. Яке речення можна перетворити на просте? 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Вправа на уважність із застосуванням знань про синонімію складних і простих речень (знайти речення, у якому можлива заміна підрядної означальної частини відокремленим означенням — дієприкметниковим зворотом).
5. Знайти підрядну означальну та засіб зв'язку 4 вид - творчий середнє 4Б. Знайти продовження речення, щоб утворилося СПР з підрядною означальною.
6. Утвори синтаксичні синоніми (1): утвори просте речення з дієприкметниковим зворотом 3 вид - аналіз середнє 3Б. Вправа на закріплення навичок добирати синонімічні відповідники складному реченню за допомогою дієприкметникових зворотів. (утворити просте речення з дієприкметниковим зворотом)
7. Із простих складне 4 вид - творчий середнє 2Б. Творче завдання на створення з двох простих речень СПР з підрядною означальною.
8. Редагуймо 3 вид - аналіз середнє 4Б. Відпрацювання навичок уникати помилок у конструюванні складнопідрядних речень з підрядними означальними.
9. Розділові знаки 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Удосконалення пунктуаційних навичок: поставити, де треба, розділові знаки. Повторення орфограм.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Речення за схемою Інший важке 6Б. Творче завдання на створення речень за поданими схемами.
2. Утвори синтаксичні синоніми — 2: утвори СПР Інший середнє 4Б. Тренує вміння перетворювати прості речення з дієприкметниковими зворотами на СПР з підрядними означальними.
3. Доповни означальною частиною речення Інший важке 6Б. Доповнити речення підрядною означальною частиною, що поширює виділене слово.
4. Питання до підрядної Інший середнє 2Б. Постановка питання до підрядної частини.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи 00:00:00 середнє 4Б. Закріплення теоретичних відомостей про СПР з підрядною означальною. Уміння знаходити підрядні означальні, використовуючи теоретичні знання про вказівні слова, питання, сполучні засоби.
2. Контрольний тест 00:00:00 середнє 12Б. Перевірка теоретичних знань про СПР з підрядною означальною, практичних навичок розставляти розділові знаки, виправляти граматичні помилки, пов'язані з використанням підрядних означальних, творчих умінь на складання речень за схемами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота 00:00:00 середнє 14Б. Завдання на закріплення вмінь ставити питання до підрядної частини, створення речень за поданими схемами, з простих складне.