Теорія

Завдання

1. Надішли вітання

Складність: легке

1
2. Укажи місце

Складність: легке

1
3. З прийменником чи без

Складність: легке

1
4. Члени речення

Складність: середнє

2
5. Заміни питання

Складність: середнє

2
6. Зміни іменники

Складність: середнє

2,5
7. Встанови відмінок

Складність: середнє

2
8. Утвори словосполучення

Складність: важке

3
9. Розподіли словосполучення

Складність: важке

3
10. Вибери речення

Складність: важке

3
11. Випиши словосполучення

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів