Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Степеневі функції (показник степеня — натуральне число) Степеневі функції. Показник степеня — натуральне число.
2. Степеневі функції (показник степеня — ціле від'ємне число) Степеневі функції (показник степеня — ціле від'ємне число).
3. Степеневі функції (показник степеня — дробове додатне число) Степеневі функції (показник степеня — дробове додатне число).
4. Степеневі функції (показник степеня — дробове від'ємне число) Степеневі функції (показник степеня — дробове від'ємне число).

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула степеневої функції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибір формули, яка відповідає даному графіку степеневої функції.
2. Графік степеневої функції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибір графіка степеневої функції, який відповідає даній формулі.
3. Обчислення значення функції за значенням аргументу (ціле число) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Обчислення значення функції за значенням аргументу.
4. Формула функції 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення формули функції за даним графіком.
5. Область визначення, значення степеневої функції 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знаходження області визначення і області значень степеневої функції за графіком.
6. Показник степеневої функції 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення за графіком показника степеневої функції.
7. Графік функції вигляду y=k/x+a 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Побудова графіка функції вигляду y=k/x+a, використання допоміжної систему координат.
8. Графік функції вигляду y=k/(x+a) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Побудова графіка функції вигляду y=k/(x+a), використання допоміжної системи координат.
9. Графік функції вигляду y=1/(x+a)+b 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Побудова графіка функції вигляду y=1/(x+a)+b, використання допоміжної системи координат.
10. Парність степеневої функції (від'ємний показник степеня) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вибір степеневих функцій, які є парними / непарними / ні парними, ні непарними.
11. Монотонність степеневої функції (від'ємний показник степеня) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Дослідження степеневої функції на монотонність.
12. Найменше і найбільше значення функції 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Обчислення найменшого і найбільшого значень степеневої функції (показник степеня більший, ніж одиниця).
13. Побудова графіка степеневої функції 3 вид - аналіз важке 3Б. Побудова графіка степеневої функції (додатний показник степеня менший, ніж одиниця).
14. Побудова графіка степеневої функції 3 вид - аналіз важке 3Б. Побудова графіка степеневої функції (додатний показник степені більший від одиниці).

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Степеневі функції, їх властивості та графіки» 00:10:00 середнє 3Б. Завдання з теми «Степеневі функції, їх властивості та графіки».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Степеневі функції, їх властивості та графіки» 00:15:00 середнє 7Б. Завдання на вибір графіка показникової функції, який відповідає цій формулі (непарний / додатний показник степеня); побудова графіка функції вигляду y=k x+a, використання допоміжної системи координат; побудова графіка функції вигляду y=k x+a, використання допоміжної системи координат; визначення формули функції за даним графіком.
2. Домашня робота з теми «Степеневі функції, їх властивості та графіки» 00:15:00 середнє 8Б. Завдання на обчислення значення функції за значенням аргументу (звичайний дріб); вибір показникових функцій, які є парними / непарними / ні парними, ні непарними; дослідження показникової функції на монотонність (від'ємний показник степеня); обчислення найменшого і найбільшого значень показникової функції.
3. Перевірочна робота з теми «Степеневі функції, їх властивості та графіки» 00:25:00 середнє 9Б. Завдання на вибір формули, яка відповідає таком графіку показникової функції; знаходження області визначення і області значень показникової функції за графіком; вибір показникових функцій (додатний показник степеня), які є парними / непарними / ні парними, ні непарними; дослідження показникової функції на монотонність; обчислення найменшого і найбільшого значень показникової функції (показник степеня менший, ніж одиниця); побудова графіка показникової функції (додатний показник степеня більший, ніж одиниця).