Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Лінійні нерівності Визначення і розв'язання лінійних нерівностей.
2. Що означає розв'язати лінійну нерівність
3. Нерівності вигляду 0 · x > b
4. Нерівності вигляду 0 · x < b

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Розв'язання строгої лінійної нерівності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Розв'язання строгої лінійної нерівності. Обрати варіант відповіді
2. Розв'язання нерівності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знайти, яке з чисел є розв'язком нерівності
3. Додатні або від'ємні значення двочлена 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Визначення значень змінної, при яких двочлен приймає додатні або від'ємні значення
4. Лінійна нерівність 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати найменший цілий розв'язок.
5. Додатні або від'ємні значення двочлена 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Визначення значень змінної, при яких двочлен приймає додатні або від'ємні значення
6. Дробова нерівність, що зводиться до лінійної (чисельник - одночлен) 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Розв'язання нерівності, знаменник дробу якого - число
7. Область визначення дробового виразу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходження області визначення дробового виразу.
8. Значення двучлена, більші або менші 2. 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Визначення значень змінної, при яких двочлен набуває значень більші або менші 2
9. Розв'язання лінійної нерівності 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Розв'язання нерівності
10. Розв'язання строгої, дробової лінійної нерівності 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Лінійні нерівності (строгі).
11. Тест: розв'язок нестрогої нерівності 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Нестрогі нерівності. Розв'язок нестрогої нерівності
12. Розв'язання лінійної нерівності 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Розв'язання лінійної нерівності. Запись відповіді у вигляді числового інтервалу
13. Значення, яке є розв'язком нерівності 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. З'ясування є чи не є дане значення змінної розв'язком нерівності
14. Значення двочлена 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Визначення значень змінної, при яких один двочлен не менше або не більше значень іншого двочлена
15. Сума дробів 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розв'язок дробної нерівності
16. Лінійна нерівність (розподільний закон множення) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розв'язання лінійної нерівності, застосування розподільного закону множення
17. Лінійна нерівність (мінус перед дужками) 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Розв'язок лінійної нерівності, ділення нерівності на від'ємне число
18. Найменший цілий розв'язок нерівності 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розв'язок лінійної нерівності, множення числа на двочлен, вибір найменшого числа з безлічі розв'язків
19. Розв'язання строгої лінійної нерівності 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Розв'язання лінійної нерівності
20. Вибір інтервалу, як розв'язок строгої нерівності 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Строга лінійна нерівність
21. Розв'язок подвійної нерівності 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Розв'язок подвійної нерівності, знаходження цілих рішень.
22. Область допустимих значень вираження, лінійне рівняння 3 вид - аналіз важке 4Б. Знаходження значень змінної, при яких вираження має зміст
23. Область допустимих значень вираження, дріб 3 вид - аналіз важке 4Б. Знаходження значень змінної, при яких вираження має зміст
24. Текстова задача 3 вид - аналіз важке 6Б. Розв'язання текстової задачі з дробною нерівністю, яка зводиться до лінійної

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Дробова нерівність, зводиться до лінійної (чисельник - біном) Інший середнє 3Б. Розв'язання нерівності, знаменник дробу якого - число
2. Значення двочлена, менші або більші значень іншого двочлена Інший середнє 4Б. Визначення значень змінної, при яких один двочлен, менше або більше значень іншого двочлена
3. Значення двочлена, менші або більші ніж 1 Інший середнє 4Б. Визначення значень змінної, при яких двочлен приймає значення менші або більші ніж 1
4. Числа, які є розв'язком нерівності Інший легке 2Б. Вибір чисел, які є розв'язком нерівності

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розв'язання лінійних нерівностей» 00:10:00 легке 12Б.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розв'язання лінійних нерівностей» 00:15:00 середнє 17Б. Завдання на визначення значень змінної; з'ясування є чи не є дане значення змінної розв'язком нерівності; визначення значень змінної, при яких двочлен приймає значення менші або більші ніж 1; розв'язок лінійної нерівності, застосування розподільного закону множення
2. Перевірочна робота з теми «Розв'язання лінійних нерівностей» 00:20:00 середнє 10Б. Завдання на вибір чисел, які є розв'язком нерівності; розв'язок нерівності, знаменник дробу якого - число; розв'язок лінійної нерівності, розкриття дужок, ділення нерівності на від'ємне число; визначення значень змінної, при яких один двочлен менше або більше значень іншого двочлена; розв'язок лінійної нерівності, множення числа на двочлен, вибір найменшого числа з безлічі розв'язків