Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Система органічного світу Представлено теоретичні відомості про систему органічного світу.
2. Система трьох доменів Представлено теоретичні відомості про основи класифікації системи трьох доменів — Бактерій, Археїв та Еукаріотів.
3. Прокаріоти. Археї Представлено характеристику Археїв.
4. Бактерії Представлено загальну характеристику домену Бактерій.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вчений, що запропонував поділяти живі організми на домени 1 вид - рецептивний легке 1Б. Серед запропонованих імен видантних вчених-біологів необхідно обрати ім'я вченого, який вперше запропонував поділяти живі організми на великі систематичні групи — домени.
2. Суть принципу філогенетичності побудови системи органічного світу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити суть принципу філогенетичності побудови системи органічного світу, обравши із запропонованих варіантів.
3. Суть принципу ієрархічності побудови системи органічного світу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити суть принципу ієрархічності побудови системи органічного світу, обравши із запропонованих варіантів.
4. Суть принципу номенклатурної упорядкованості побудови системи органічного світу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити суть принципу номенклатурної упорядкованості побудови системи органічного світу, обравши із запропонованих варіантів.
5. Характеристика таксона Vira 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику таксона Vira, обравши із запропонованих варінатів.
6. Характеристика домена Бактерії 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику домена Бактерії, обравши із запропонованих варінатів.
7. Характеристика домена Археї 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику домена Археї, обравши із запропонованих варінатів.
8. Характеристика домена Еукаріоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику домена Еукаріоти, обравши із запропонованих варінатів.
9. Особливості генетичного матеріалу архебактерій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити особливості генетичного матеріалу архебактерій, обравши із запропонованих варіантів.
10. Особливості генетичного матеріалу бактерій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити особливості генетичного матеріалу бактерій, обравши із запропонованих варіантів.
11. Визначення домену Архебактерій або Бактерій за генетичними особливостями 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити домену Архебактерій або Бактерій за генетичними особливостями.
12. Особливості проживання Архебактерій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити особливості проживання Архебактерій, обравши із запропонованих варіантів.
13. Особливості проживання Бактерій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити особливості проживання Бактерій, обравши із запропонованих варіантів.
14. Визначення назви домена за особливостями проживання 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити назву домена за особливості проживання організмів.
15. Визначення правильних тверджень про Архебактерії 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про Архебактерії.
16. Визначення правильних тверджень про Бактерії 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про Бактерії.
17. Відповідність між характеристикою і назвою принципу побудови системи органічного світу 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно визначити відповідність між характеристикою і назвою принципу побудови системи органічного світу.
18. Відповідність між характеристикою і назвою домена або таксона 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвою домена або таксона.
19. Твердження про Архебактерії 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про Архебактерії.
20. Твердження про Бактерії 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про Бактерії.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення назви принципу побудови системи органічного світу за характеристикою Інший середнє 2Б. Необхідно визначити назву принципу побудови системи органічного світу за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів.
2. Визначення назви домена або таксона за характеристикою Інший середнє 2Б. Необхідно визначити назву домена або таксона за характеристикою, обравши із запропонованих варінатів.
3. Визначення неправильних тверджень про Архебактерії Інший середнє 2Б. Необхідно обрати неправильні твердження про Архебактерії.
4. Визначення неправильних тверджень про Бактерії Інший середнє 2Б. Необхідно обрати неправильні твердження про Бактерії.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти» 00:30:00 середнє 17Б. Перевіряються знання основних понятть з теми «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти» 00:25:00 середнє 17Б. Перевіряються знання основних понятть з теми «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти».
2. Перевірна робота по темі «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти» 00:30:00 середнє 16Б. Перевіряються знання основних понятть з теми «Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти».