Згідно положенню у ряду активності металів, алюміній є активним металом.
 
Проте під час реакцій (наприклад, з киснем і водою) на поверхні алюмінію, одразу утворюється захисна оксидна плівка, метал пасивується.
 
Яким чином можна забезпечити постійний доступ реагентів до поверхні металу?

Якщо подряпати поверхню алюмінію, будь-яким твердим предметом, оксидна плівка знову швидко утвориться і реакція припиниться.
 
Є й інший спосіб: можна використати здатність алюмінію утворювати амальгаму — сплав з ртуттю, з якої плівка алюміній оксиду легко видаляється.
 
Якщо занурити алюміній на декілька секунд у підкислений розчин меркурій (\(II\)) хлориду або меркурій (\(II\)) нітрату, то буде відбуватися реакція заміщення, буде утворюватися металева ртуть, яка осідає на поверхні алюмінію і утворює з ним амальгаму:
 
Al+Hg=Al(Hg).

При нагріванні алюміній активно реагує з киснем, сіркою, галогенами:
 
2Al+3S=t°Al2S3.
 
При взаємодії алюмінію з йодом нагрівання не потрібно, а каталізатором реакції є крапля води:
 
2Al+3I2=2AlI3.
 
Нагріті алюмінієві ошурки реагують з водяною парою:
 
2Al+3H2O=t°Al2O3+3H2.

Алюміній легко розчиняється у розбавлених кислотах:
 
2Al+3H2SO4(розб.)=Al2(SO4)3+3H2.
Зверни увагу!
Зверни увагу!
Зверни увагу!
Концентровані нітратна і сульфатна кислоти не взаємодіють з алюмінієм.
Вони пасивують його поверхню завдяки утворенню щільної плівки алюміній оксиду.
Проте, реакція відбувається при нагріванні:
 
2Al+6H2SO4(конц.)=t°Al2(SO4)3+3SO2+6H2O;
 
Al+6HNO3(конц.)=t°Al(NO3)3+3NO2+3H2O.
 
У надлишку розчинів лугів алюміній розчиняється з утворенням комплексних солей:
 
2Al+6NaOH+6H2O=2Na3[Al(OH)6]+3H2,
 
або 2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2
При високій температурі алюміній взаємодіє з оксидами інших металів з утворенням металу і алюміній оксиду. Цей метод отримання металів називають алюмотермією. За допомогою цього методу можна отримати манган, залізо та інші метали у лабораторних умовах:
 
3Fe3O4+8Al=t°4Al2O3+9Fe.